Woonkwaliteit

Conformiteitsattest

Met het conformiteitsattest kunt u aan potentiële huurders aantonen dat de woning voldoet aan de kwaliteitsnormen. Op het attest wordt ook het maximum aantal toegelaten bewoners vermeld.

Aanvraagformulier conformiteitsattest

Wanneer vraagt u een conformiteitsattest aan?

  • Vrijwillig: om aan te tonen dat de huurwoning of kamerwoning voldoet aan de geldende woningkwaliteitsnormen.
  • Verplicht: om aan te tonen dat de huurwoning of kamerwoning ondertussen voldoet aan de woningkwaliteitsnormen, nadat de woning ge├»nventariseerd werd als ongeschikt of onbewoonbaar. De eigenaar vraagt, na het uitvoeren van de nodige verbeteringswerken, een woningonderzoek aan.

De aanvrager betaalt voor een aanvraag tot het ontvangen van een conformiteitsattest 75,80 euro/controle/woning (verhoogd met 15,20 euro per kamer vanaf de zesde kamer en met een maximum van 1.512,90 euro).

Woningonderzoek

Aanvraagformulier woningonderzoek

Wat als de woning die u huurt niet in orde is?

Als de woning die u huurt ernstige gebreken vertoont, vraagt u eerst aan de eigenaar om de nodige herstellingen uit te voeren. U kan hiervoor gebruikmaken van deze modelbrief, of u kan hiervoor deskundig advies vragen aan het huurderssyndicaat.

Twijfelt u over de kwaliteit van de woning? Gebruik de woningkwaliteitswijzer om na te gaan hoe het staat met de kwaliteit van de woning. Ook in deze brochure worden de normen toegelicht.

Wat als u het probleem zelf niet kan oplossen?

Als de eigenaar de herstelling weigert uit te voeren of niet reageert, kan u een woningonderzoek aanvragen via het aanvraagformulier. Vul het formulier volledig in. Verstuur het per mail aan de dienst huisvesting, wonen@maasmechelen.be.

Het Lokaal Bestuur onderzoekt elke klacht: een onderzoeker komt ter plaatse de situatie bekijken. Als de klacht gegrond is, kan het bestuur de procedure tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring opstarten.

Een controleur van Wonen-Vlaanderen zal dan een conformiteitsonderzoek van de woning uitvoeren. Na dit bezoek adviseert Wonen-Vlaanderen de burgemeester over de ongeschiktheid of bewoonbaarheid van de woning. Het is de burgemeester die de woning ongeschikt en/of onbewoonbaar kan verklaren.

Wat als de woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard wordt?

Als een woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard wordt, moet de eigenaar die zo snel mogelijk weer in orde brengen. Als hij dit nalaat, zal hij na een jaar een heffing moeten betalen. Een ongeschikte of onbewoonbare woning verhuren is ook strafbaar. In dat geval kan de verhuurder een geldboete en/of een gevangenisstraf krijgen.

Als een woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard wordt, heeft dit ook voor de huurder gevolgen. Het is mogelijk dat u tijdelijk moet verhuizen naar een andere woning, of dat u zelfs de woning niet meer mag bewonen. U krijgt niet automatisch voorrang bij de toewijzing van een sociale huurwoning. Ook maakt u niet automatisch aanspraak op een huursubsidie.

Meer informatie over de ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring vindt u in de brochures van Wonen-Vlaanderen:

Uitleg over de procedure en de regelgeving vindt u hier.