Woonkwaliteit

Conformiteitsattest

Met het conformiteitsattest kunt u aan potentiële huurders wel aantonen dat de woning niet ongeschikt of onbewoonbaar is, en voldoet aan de kwaliteitsnormen. Op het attest wordt ook het maximum aantal toegelaten bewoners vermeld.

Wanneer?

  • Vrijwillig: om aan te tonen dat de huur- of kamerwoning voldoet aan de Vlaamse Wooncode.
  • Verplicht: om aan te tonen dat de huur- of kamerwoning ondertussen voldoet aan de Vlaamse Wooncode. Dit is ingeval een woning geïnventariseerd staat als ongeschikt of onbewoonbaar. De eigenaar vraagt, na het uitvoeren van de nodige verbeteringswerken, een nieuw woningonderzoek aan.

De aanvrager betaalt voor een aanvraag tot het ontvangen van een conformiteitsattest € 62,50/controle/woning (verhoogd met € 12,5 per kamer vanaf de zesde kamer en met een maximum van € 1.250).

Woningonderzoek

Als bewoner van een ongeschikte of onbewoonbare woning kan je een onderzoek tot ongeschiktheid of onbewoonbaarheid aanvragen.

Als u als huurder meent dat uw huurwoning ernstige tekortkomingen vertoont, moet u de eigenaar verzoeken om de nodige herstellingen uit te voeren. U kan hiervoor gebruikmaken van deze modelbrief, of u kan hiervoor deskundig advies vragen aan het huurderssyndicaat.


Als de eigenaar weigert of niet reageert, kan u deskundig advies of een woningonderzoek aanvragen via het ingevulde aanvraagformulier (link naar formulier invoegen) aan het woonloket (dit kan pas 14 dagen na het versturen van de aanmaningsbrief). Nadien zal elke klacht worden onderzocht en kan de procedure tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring worden opgestart.

Indien na een vooronderzoek blijkt dat de woning meer dan 15 strafpunten scoort, voert Wonen-Vlaanderen een conformiteitsonderzoek uit. De inspecteur van Wonen-Vlaanderen adviseert de burgemeester over de ongeschiktheid of bewoonbaarheid van de woning.

Met een besluit kan de burgemeester de woning ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaren:

  • Ongeschikt: de woning heeft minstens 15 strafpunten, deze kan je in het technisch verslag terugvinden;
  • Onbewoonbaar: de bewoning houdt een veiligheids- en gezondheidsrisico in.

Meer informatie omtrent een ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring vindt u in de brochure van Wonen-Vlaanderen, “Uw woning werd ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard. Wat nu?”.