Aanvraag vergunning rommelmarkt/garageverkoop

Bent u van plan een rommelmarkt te organiseren?
Wilt u samen met de buren een garageverkoop organiseren?
Hiervoor hebt u de toelating van de burgemeester nodig! Vraag deze schriftelijk aan. De enige uitzondering hierop is wanneer u de garageverkoop in uw eentje organiseert.

Als u voor de eigenlijke organisatie een weg wil laten afsluiten, dient u dit ook schriftelijk aan te vragen.

Voorwaarden

Er mogen enkel tweedehandsspullen te koop worden aangeboden of goederen die niet speciaal voor de rommelmarkt of garageverkoop werden aangekocht of gemaakt.

De deelname aan een rommelmarkt of garageverkoop mag enkel sporadisch gebeuren. 

Procedure

De burgemeester beslist over het wel of niet verlenen van de vergunning.

Bedrag

De aanvraag is gratis.

Meer info

Ria Theunissen, socio-economische ontwikkeling, markten en kermissen

Coronamaatregelen voor Maasmechelen

De dienstverlening van het Lokaal bestuur blijft gegarandeerd, maar is aangepast aan de voorschriften rond sociale afstand.

De deuren van het Gemeentehuis en Sociaal huis zijn gesloten. Er wordt gewerkt op afspraak!
Telefonische bereikbaarheid op werkdagen:
09.00 uur – 12.00 uur | 13.00 uur – 16.00 uur

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
alert-box-close-text