Aanvraag vergunning rommelmarkt/garageverkoop

Bent u van plan een rommelmarkt te organiseren?
Wilt u samen met de buren een garageverkoop organiseren?
Hiervoor hebt u de toelating van de burgemeester nodig! Vraag deze schriftelijk aan. De enige uitzondering hierop is wanneer u de garageverkoop in uw eentje organiseert.

Als u voor de eigenlijke organisatie een weg wil laten afsluiten, dient u dit ook schriftelijk aan te vragen.

Voorwaarden

Er mogen enkel tweedehandsspullen te koop worden aangeboden of goederen die niet speciaal voor de rommelmarkt of garageverkoop werden aangekocht of gemaakt.

De deelname aan een rommelmarkt of garageverkoop mag enkel sporadisch gebeuren. 

Procedure

De burgemeester beslist over het wel of niet verlenen van de vergunning.

Bedrag

De aanvraag is gratis.

Meer info

Ria Theunissen, socio-economische ontwikkeling, markten en kermissen

Dienstverlening Lokaal bestuur Maasmechelen na afspraak

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de coronamaatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
sluiten