Aanvraag vergunning verkoop door verenigingen

Wanneer verenigingen iets te koop willen aanbieden op het openbaar domein – gaande van wafels, drank, worsten, hotdogs, snoep, studentenhaver, koekjes,…. – is daar in heel wat gevallen de toelating van de burgemeester voor nodig .

Voor wie?

Voor verenigingen die occasioneel goederen te koop willen aanbieden op het openbaar domein.

Voorwaarden

  • De verkoop vindt plaats
    • met een menslievend, sociaal, cultureel, educatief, sportief doel
    • of met als doel de verdediging en promotie van de natuur, de dierenwereld, een ambacht of streekproducten,
    • of bij een humanitaire catastrofe, een ramp of belangrijke schade.
  • De verkoop vindt occasioneel plaats.

Procedure

De burgemeester beslist over het wel of niet verlenen van de toelating.

Bedrag

De aanvraag is gratis.

Wat meebrengen

Ingevuld aanvraagformulier.

Meer info

Caro Dexters, socio-economische ontwikkeling, markten en kermissen