Aanvraag vergunning verkoop door verenigingen

Wanneer verenigingen iets te koop willen aanbieden op het openbaar domein – gaande van wafels, drank, worsten, hotdogs, snoep, studentenhaver, koekjes,…. – is daar in heel wat gevallen de toelating van de burgemeester voor nodig .

Voor wie?

Voor verenigingen die occasioneel goederen te koop willen aanbieden op het openbaar domein.

Voorwaarden

  • De verkoop vindt plaats
    • met een menslievend, sociaal, cultureel, educatief, sportief doel
    • of met als doel de verdediging en promotie van de natuur, de dierenwereld, een ambacht of streekproducten,
    • of bij een humanitaire catastrofe, een ramp of belangrijke schade.
  • De verkoop vindt occasioneel plaats.

Procedure

De burgemeester beslist over het wel of niet verlenen van de toelating.

Bedrag

De aanvraag is gratis.

Wat meebrengen

Ingevuld aanvraagformulier.

Meer info

Ria Theunissen, socio-economische ontwikkeling, markten en kermissen

Dienstverlening Lokaal bestuur Maasmechelen na afspraak

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de coronamaatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

Dragen van een mondmasker verplicht op alle locaties van gemeente en OCMW.

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Blijf de maatregelen volgen!
Voor uzelf en #VOORELKAAR

> Was regelmatig uw handen met water en zeep
> Hou anderhalve meter afstand
> Draag een mondmasker als dat verplicht of aangewezen is
> Blijf thuis als u ziek bent

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
sluiten