Aanzichten van het voorwerp van aanvraag

Wanneer uw aanvraag een carport, afdak of veranda betreft die tegen een bestaande woning geplaatst wordt stelt u eerst de aanzichten van de bestaande toestand woning op, waarna u in een kopie van de bestaande toestand de uitbreiding kunt toevoegen.

Voor een losstaand bijgebouw volstaat enkel de aanzichten van het voorwerp van aanvraag.

De aanzichten worden getekend met een zwarte pen. De aanzichten mogen apart worden getekend, maar kunnen ook gezamenlijk op één blad staan. Gebruik de getekende plattegrond als hulp voor het uittekenen van de aanzichten. Teken de aanzichten in volgorde van de aanzicht-nummering in de plattegrond.

Teken de buitencontouren van de aanzichten en zorg ervoor dat de lengte overeenkomt met dezelfde zijde van de plattegrond. (1) Bij een plat dak betreft dit meestal een rechthoek. Bij een hellend dak betreft dit soms een rechthoek, een vierhoek met scheve zijde of een vijfhoek afhankelijk van de richting van het dak (2). Schrijf onder elke aanzicht het bijbehorende nummer (3).

Teken vervolgens de contouren van het hellend of de dakrand van het platte dak (4). Ter verduidelijking kunnen de zichtbare zijden van het hellend dak gearceerd worden (5).

Leg de plattegrond met de juiste zijde boven het betreffende aanzicht (zijde 1 van plattegrond ligt boven aanzicht 1, waarbij beide cijfers leesbaar zijn). Neem vervolgens de raam- en deuropeningen over in het aanzicht (6).

Ook de aanzichten worden, net als het inplantingsplan, voorzien van een aantal leesbare maatlijnen waarmee de breedte en de hoogtes worden aangegeven (7).

De materialen worden opgegeven in de omschrijving.

Voorbeeld van aanzichten van het voorwerp van aanvraag