Algemeen directeur

De algemeen directeur, Sabine Bervaes, staat aan het hoofd van de geïntegreerde organisatie. Zij is bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer en bereidt de dossiers voor de diverse bestuursorganen voor.

De algemeen directeur woont de vergaderingen van deze organen bij en is verantwoordelijk voor de notulering van besluiten.

Zij heeft eveneens een adviserende functie naar de gemeente- en OCMW-raad, het CBS en het Vast Bureau, op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak.

De algemeen directeur is ook de voorzitter en drijvende kracht van het managementteam.

Coronamaatregelen voor Maasmechelen

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de corona-maatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
sluiten