Algemene voorwaarden Kwandoo

Versie 01/03/'23

Inschrijven

 • Je dient je in de toepassing eenmalig te registeren en een account aan te maken. Als ouder kun je verschillende kinderen aan je account toevoegen. Eenmaal je bent geregistreerd, kan je uit het aanbod een keuze maken en deze digitaal reserveren en betalen.
  Opgelet: je mag enkel je eigen kinderen toevoegen aan je account en je mag ook enkel je eigen kinderen inschrijven.
 • Het is verplicht om zowel een rijksregister voor jezelf als voor jouw kinderen in te vullen.
 • Het is niet toegestaan om jouw inschrijving af te staan aan iemand die je zelf kiest wanneer jouw kind niet naar een activiteit kan komen. Wij werken enkel met een reservelijst. Deelnemers die niet officieel ingeschreven zijn voor een activiteit kunnen niet deelnemen.
 • Een account kan enkel op naam van een volwassene opgemaakt worden. Ben je jonger dan 18, dan moet je gekoppeld worden aan de account van een ouder die voor jou reserveert.
 • Wie niet beschikt over een computer of internetverbinding, kan persoonlijk of telefonisch terecht aan het loket van de betrokken diensten.
 • Bij het registreren dient het rijksregisternummer als verplicht veld ingevuld te worden om dubbele accounts te vermijden. Ook als je kinderen aan je account toevoegt, dien je hun rijksregisternummer in te geven. Je vindt deze op de klever van het ziekenfonds of op de kids-ID (het nummer dat begint met de geboortedatum).
 • Het maximum aantal plaatsen is afhankelijk van de aard van de lessenreeks, het sportkamp of de activiteit, van het aantal begeleiders en van de locatie. Volzet is volzet.

Annulatievoorwaarden

Activiteiten van één dag(deel)
Kan jij of je kind niet deelnemen aan een activiteit waarvoor jij of je kind zijn ingeschreven en waarvoor je een factuur hebt ontvangen? Terugbetaling van het factuurbedrag of annulering van de factuur kan enkel:

 • Bij ziekte: Indien je minimum één werkdag op voorhand hebt afgemeld en je een doktersattest hebt binnengebracht.
 • Bij afmelding om een andere reden: Indien je minimum één werkdag op voorhand hebt afgemeld én iemand op de reservelijst je plaats of die van je kind heeft ingenomen.

Lessenreeksen/meerdaagse activiteiten of kampen

 • Bij ziekte: Indien je langdurig afwezig bent (minimum de helft van de duur van de activiteit) door ziekte en een doktersattest hebt binnengebracht. Er worden geen terugbetalingen gedaan van losstaande dagen.
 • Bij afmelding om een andere reden: Indien je minimum één werkdag op voorhand hebt afgemeld én iemand op de reservelijst je plaats of die van je kind heeft ingenomen.

Heb je een vormingsattest aangevraagd, maar kun je toch niet aanwezig zijn? Terugbetaling van het factuurbedrag of annulering van de factuur kan enkel indien:

 • Je minimum vijf werkdagen op voorhand hebt afgemeld.
 • Heb je de repetitieruimte in ’t Alibi gehuurd en wil je annuleren? Terugbetaling van het factuurbedrag of annulering van de factuur kan enkel indien:
 • Je minimum 24 uur op voorhand hebt afgemeld

Opmerkingen

 • Let op! Inschrijven = betalen. Betalen kan via overschrijving met factuur, online betaling of via bancontact aan de balies (die daarmee zijn uitgerust) van de betrokken diensten.
 • Betaling van de factuur dient te gebeuren binnen de maand. Wie de betalingstermijnen niet respecteert, kan niet inschrijven voor nieuwe activiteiten.
 • Wanneer een lessenreeks, sportkamp, activiteit of reservatie van de repetitieruimte door ons wordt geschrapt, krijg je het inschrijvingsgeld terug.
 • Het lokaal bestuur is niet aansprakelijk voor schade of verlies van meegebrachte persoonlijke bezittingen.

Ongeval en verzekering

Als jij of je kind een ongeval krijgen, krijg je een ongevallenformulier. De dienst vult de gegevens over het ongeval en eventuele aansprakelijkheid in en ondertekent het formulier. Je vervolledigt de gegevens van het “slachtoffer”.
Je laat een arts de medische verklaring invullen en bezorgt dit formulier de volgende werkdag aan de betrokken dienst of aan het Netwerk Lokaal Sportbeleid (bij ongevallen tijdens sportactiviteiten).Je betaalt alle kosten en vraagt aan je mutualiteit een attest voor het remgeld. Van de apotheker vraag je een onkostennota. Beide documenten bezorg je ook aan de betrokken dienst of aan het NLS.
De dienst verzekeringen van het lokaal bestuur of van het NLS handelt dit verder af.

Bij dringende kwetsuren gaan de begeleiders na telefonische consultatie van de ouders (indien het om kinderen gaat) rechtstreeks met de gekwetste naar de dokter of het ziekenhuis. Indien nodig wordt een ziekenwagen ingeschakeld. Als er kosten zijn, dan moet je die eerst zelf betalen.

Studio en repetitieruimte: Bij eventuele schade aan apparatuur word er gekeken of men zich aan de regels heeft gehouden. Is dit niet het geval of is er iets opzettelijk stuk gemaakt dan zijn de kosten voor de gebruiker van de studio/repetitieruimte. Bij eventuele lichamelijke letsels word er contact met de verantwoordelijke op genomen.

Kortingen

Er wordt korting toegekend in geval van:

 • UiTPAS Maasland met statuut verhoogde tegemoetkoming: 80% korting.
  Om een UiTPAS met statuut verhoogde tegemoetkoming te kopen, dien je langs te komen op de jeugd- en sportdienst (of één van de andere UiTPAS-balies) met een attest van het ziekenfonds. Eens je een UiTPAS met statuut verhoogde tegemoetkoming hebt aangekocht, wordt de korting automatisch verrekend.
  Opgelet: deze kortingen worden nietmet terugwerkende kracht toegekend. Je kan er pas van genieten nadat je een UiTPAS met statuut verhoogde tegemoetkoming hebt aangekocht.

Volgende regels zijn van toepassing:

 • Respecteer de uren van de lessenreeksen, sportkampen, reservaties of activiteiten.
 • Bij uitstappen vertrekken we graag stipt, gelieve 10 minuten eerder aanwezig te zijn.
 • Mag je kind na de activiteit alleen naar huis, geef dan vooraf toestemming aan de begeleiders, animatoren of verantwoordelijken.
 • Als je kind een hele dag sportkamp, cursus of activiteit heeft, geef dan een lunchpakket, genoeg drinken en een gezond tussendoortje mee.
 • Tijdens buitenactiviteiten in volle zon smeren we de kinderen in met zonnecrème. Allergieën en medische kwesties dienen vooraf gemeld te worden. Dit kan via de medische fiche in Kwandoo of door vooraf contact op te nemen met de verantwoordelijke van de activiteit.
 • We verwachten dat je als ouder of voogd altijd telefonisch bereikbaar bent of de gegevens van een contactpersoon doorgeeft wanneer jouw kinderen deelnemen aan ons aanbod.
 • Bij de start van de activiteit worden (groot)ouders of begeleiders verzocht de accommodatie te verlaten.
 • (Groot)ouders of voogden kunnen niet deelnemen aan de activiteiten voor hun kinderen. Ook niet met apart vervoer. De kinderen blijven bij de begeleiding van de groep.
 • Wanneer je jouw kinderen naar een activiteit brengt waarvoor ze niet ingeschreven zijn, word je verzocht ze terug op te halen. Enkel kinderen die effectief zijn ingeschreven kunnen deelnemen aan de activiteit of uitstap.

Kinderen met ondersteuningsnoden

De capaciteit van de activiteiten wordt bepaald op basis van het aantal begeleiders. Een groot deel van deze begeleiders zijn vrijwilligers. Ze zijn niet specifiek opgeleid in het werken met kinderen of jongeren met ondersteuningsnoden. We proberen zoveel mogelijk inclusief te werken voor zover dit haalbaar is, zowel voor de begeleiding als voor de deelnemers van de activiteit. De veiligheid en de kwaliteit van de activiteiten voor alle deelnemers primeert. Wij moedigen ouders aan om hierover in gesprek met ons te gaan. Indien wij moeilijkheden tijdens het verloop van de activiteiten vaststellen, zullen wij jou uitnodigen om handvaten of mogelijkheden te bespreken.

Fiscaal attest

Voor kinderen jonger dan 14 jaar krijg je een fiscaal attest.
Kosten voor opvang voor kinderen tot 14 jaar kan je in je belastingen inbrengen. Ten laatste voor 1 maart krijgen alle ouders een fiscaal attest van de kosten die ze het vorige jaar gemaakt hebben voor opvang. Op het fiscale attest staan enkel effectief betaalde bedragen vermeld. Terugbetaalde bedragen, boetes of openstaande facturen staan hier niet op vermeld.

Opgelet! Vanaf 2023 dienen fiscale attesten elektronisch verzonden te worden. Je kan jouw attesten terug vinden onder het luik ‘administratie’ in jouw profiel. Hier kan je de fiscale attesten vervolgens downloaden.

Vormingsattest

Voor lezingen en studiedagen georganiseerd door de dienst Onderwijs & Educatie binnen het Huis van het Kind, kan er een vormingsattest aangevraagd worden. Het vormingsattest wordt toegekend op de dag van de activiteit en na betaling van het verschuldigde bedrag. Het vormingsattest is persoonlijk en op naam van de aanvrager. Het vormingsattest vermeldt eveneens het betaalde bedrag.

Terugbetalingen door derden

De vakantiewerking is niet enkel fiscaal aftrekbaar. Heel wat ziekenfondsen en werkgevers doen ook een tegemoetkoming voor sportkampen, kinderopvang of speelpleinwerkingen. Als je ziekenfonds voorziet in een tegemoetkoming voor jeugdactiviteiten of sport, vraag je bij hen een formulier en laat je het door de betrokken dienst invullen. Opgelet! Dit formulier wordt pas na afloop van de lessenreeks, het speelplein of de kampen ingevuld.

Briefwisseling, facturen, terugbetalingen, enz.
Diegene, op wiens naam de account is aangemaakt, is ook diegene die alle mails, briefwisseling, bevestigingen, evt. facturen en terugbetalingen ontvangt. Ook het fiscale attest wordt op naam van de accounthouder opgemaakt. Deze documenten worden NIET gewijzigd. Houd hier rekening mee bij het opmaken van je account.

Vragen?

Je kan ons bereiken per telefoon of per mail:

Je bent tijdens de openingsuren uiteraard ook steeds welkom aan het loket van de diensten.

Door in te schrijven of te reserveren via de toepassing verklaart de gebruiker kennis te nemen van de voorwaarden en informatie.