Asbest

De ophaling van asbest aan huis is een dienstverlening van Limburg.net.

Kleine hoeveelheden asbestafval?

 • Kan u zelf naar het recyclagepark brengen.
 • Moet u verplicht verpakken met verpakkingsmateriaal dat u op voorhand aankoopt op het recyclagepark: prijs van de minibags en ook de verpakkingsfolie voor 1 golfplaat is 1 euro.

Ophaling aan huis

 • Aanvragen en betalen via www.limburg.net/asbest.
 • Ophaling in een container, platenzak of bigbag.
 • Ook mogelijk voor het asbest dat u heeft laten verwijderen door een gespecialiseerde firma.
 • Tarieven:
  > Container: 170 euro, inclusief beschermingsset (overall, masker, …) en liner.
  Eén container per ophaaladres.
  > Platenzak of bigbag: 30 euro voor de eerste platenzak/bigbag, inclusief set beschermingsmateriaal voor 2 personen (overall, maskers, …) en 20 euro voor een tweede of volgende platenzak/bigbag als het dezelfde ophaling betreft (maximaal 7 per ophaaladres).

Neem de instructiefolder goed door om de werken veilig te kunnen uitvoeren en het asbest correct te kunnen aanbieden voor de ophaling. U moet immers met heel wat richtlijnen rekening houden.

Voorzorgsmaatregelen

Houd bij de sloop en verwijdering van asbesthoudend materiaal rekening met volgende voorzorgsmaatregelen om vezelverspreiding en blootstelling van personen aan asbestvezels te verhinderen:

 • bevochtigen of fixeren van het materiaal
 • de elementen één voor één verwijderen, bij voorkeur manueel, gebruik makend van handwerktuigen of in laatste instantie traagdraaiend gereedschap
 • de materialen niet gooien
 • de materialen niet breken
 • de materialen opslaan in gesloten verpakking.

Voor persoonlijke bescherming tegen blootstelling wordt gebruik gemaakt van een stofmasker type P3 of gelijkwaardig stofmasker.

De asbesthoudende toepassingen worden afzonderlijk opgeslagen en niet gemengd met het andere sloopafval.

Het gebruik van mechanische werktuigen met grote snelheid (schuurschijven, slijpmachines, boormachines, e.d.), hogewaterdrukreinigers en luchtcompressoren, voor het bewerken, snijden of schoonmaken van objecten of ondergronden in asbesthoudend materiaal, objecten of ondergronden bekleed met asbesthoudend materiaal of voor het verwijderen van asbest is verboden.

Vlarem

Let op de voorwaarden van hoofdstuk 6.4. van Vlarem II om te verhinderen dat asbestvezels of asbeststof vrijkomt.

Welke asbesthoudende toepassingen zelf verwijderen?

De volgende asbesthoudende toepassingen kunnen zelf worden verwijderd, voor zover deze via eenvoudige handelingen (bv. vlot losschroeven) kunnen worden weggenomen:

 1. hechtgebonden asbest die niet beschadigd is of waarbij er geen vrije vezels zichtbaar zijn en waarbij verwijdering geen aanleiding geeft tot een wijziging van de toestand;
 2. hechtgebonden asbest die beschadigd is of waarbij er vrije vezels zichtbaar zijn en die verwerkt is in een buitentoepassing waarbij geen derden aanwezig zijn, voor zover de verwijdering geen aanleiding geeft tot een wijziging van de toestand;
 3. asbesthoudende koorden, dichtingen of pakkingen, remvoeringen en analoge materialen.

Andere toepassingen mogen alleen verwijderd worden door gespecialiseerde bedrijven.