Attest van verblijf en Belgische nationaliteit

Een attest van verblijf en Belgische nationaliteit is een uittreksel uit het bevolkingsregister, dat officieel bevestigt dat u Belg bent en dat u officieel ingeschreven bent op uw adres.

Voor wie?

Personen die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Maasmechelen en die de Belgische nationaliteit bezitten.

Bent u naar het buitenland verhuisd, vraag dan dit attest aan bij de Belgische ambassade/consulaten in het land van verblijf.

Procedure

Wie kan aanvragen?

  • Uzelf, uw wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd) of uw bijzondere gemachtigde (bv. advocaat).
  • Derden (bv. een persoon, een publieke of private instelling) op voorwaarde dat het afleveren van het document voorgeschreven of toegestaan is door de wet en dit mits het invullen van een verklaring.

Hoe aanvragen?

Attest van verblijf en Belgische nationaliteit online aanvragen via het e-loket. 

De geprinte documenten zijn 3 maanden rechtsgeldig binnen de Europese Unie én enkel voor de opgegeven reden.

Als u het document nodig hebt voor het buitenland, ontvangt u het document binnen de 8 werkdagen.

Bedrag

Gratis