Auditrapporten

Het auditcomité van de lokale besturen besliste om auditrapporten van lokale besturen (met uitzondering van forensische auditrapporten)¬†actief openbaar te maken.

Via actieve openbaarheid van auditrapporten vergroot de transparantie van de overheid.