Auditrapporten

Het auditcomité van de lokale besturen besliste om auditrapporten van lokale besturen (met uitzondering van forensische auditrapporten) actief openbaar te maken.

Via actieve openbaarheid van auditrapporten vergroot de transparantie van de overheid.