Bekijk op kaart

Hoe raadpleegt u de kaart door gebruik te maken van het GIS (Geografisch InformatieSysteem)?

Het GIS toont u voor elk perceel welk ruimtelijk plan van toepassing is.

  • Open het GIS-systeem
  • Geef het adres van het betreffende perceel in.
    Is het perceel onbebouwd? Geef dan het adres in van een naastgelegen bebouwd perceel. Na het invoeren van het adres zal het GIS-systeem de betreffende locatie weergeven.

> In het GIS-systeem staan standaard de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) en de bijzondere plannen van aanleg (BPA) aan.
> Het Gewestplan Limburgs Maasland staat standaard uit.
> De verkavelingen worden weergegeven met kaders rond de betreffende percelen.

Ziet u het bevraagde perceel met een felgekleurde achtergrond?
Dit betekent dat het perceel gelegen is in ofwel een RUP ofwel een BPA.
Wanneer u vervolgens op het perceel klikt, krijgt u een pop-up over de betreffende zone waarin het perceel gelegen is, met een link naar het betreffend BPA of RUP.

Ziet u het bevraagde perceel met de standaardachtergrond?
Dit betekent dat het perceel niet gelegen is in een RUP of BPA. Het perceel is dan gelegen in het Gewestplan.
Wanneer u het Gewestplan aanzet, kan u zien in welke zone het perceel gelegen is.
Wanneer u vervolgens op het perceel klikt, krijgt u een pop-up over de betreffende zone waarin het perceel gelegen is, met een link naar het Gewestplan Limburgs Maasland.

Is het perceel gelegen binnen een zwaar aangezet zwart kader?
Mogelijk ligt het perceel in een verkaveling. Hiervoor kunnen afwijkende voorschriften gelden, die u kan opvragen via dit webformulier.

De perceelsgrenzen in het kadaster kunnen afwijken ten opzichte van de grenzen in de ruimtelijke plannen. Zijn er voor het gevraagde perceel eventueel sterke afwijkingen tussen het kadaster en de onderliggende ruimtelijke plannen? Dan doet u best navraag bij de dienst stedenbouw van het lokaal bestuur Maasmechelen, via dit webformulier.

Ga naar GIS-systeem