Beweegroute

Toegankelijke beweegroute
>>> drempelloze wandelroute met eenvoudige bewegingsoefeningen onderweg

Bewandel de route en train uw kracht, balans en uithoudingsvermogen.
De route is laagdrempelig en toegankelijk voor jong en oud, mobiel of minder mobiel. 
 
START aan de hoofdingang van de Maasmeander.
Het startbord van de route ziet u op de parking van de bibliotheek, Deken Bernardstraat.

Onderweg zijn er 11 stopplaatsen met beweegoefeningen.
Deze punten staan aangeduid op de route. U herkent ze onderweg aan de groene oefenborden.

De route eindigt weer aan de bibliotheek.

Totale lengte van de route: 1,4 kilometer of 2000 stappen.

Het initiatief voor de beweegroute kwam van de kinesisten van woonzorgcentrum Maasmeander en werd gerealiseerd door het lokaal bestuur in samenwerking met de gemeentelijke gehandicaptenadviesraad.