Bio-ecologisch bouwen

Bij bio-ecologisch bouwen is wordt met meer rekening gehouden dan alleen met de kwaliteit van het eigen wooncomfort en toepassen energievriendelijke technieken.

Als u mens- en milieuvriendelijk wilt bouwen, houdt u rekening met:

  • ruimte: hoe past uw woning in de ruimte waar u wilt bouwen? Neemt u niet te veel ruimte in?
  • water: wordt er geen water verspild? Hoe regenwater recupereren? Hoe zelf huishoudelijk water zuiveren?
  • energie: goed isoleren betekent een comfortabel binnenklimaat en weinig energieverlies.
  • materialen: welke effecten hebben de gebruikte materialen op milieu en gezondheid? Maakt u zoveel mogelijk gebruik van nagroeibare of hernieuwbare grondstoffen?

Voordelen van bio-ecologisch bouwen

  • Bio-ecologische woningen zijn gezonder. Minder problemen met vocht, schimmel of chemische vervuiling. 
  • U bouwt automatisch een lage energiewoning, waardoor u bespaart op uw verwarmingskosten en uitstoot van CO2.
  • Bio-ecologische woningen en bouwmaterialen zijn duurzaam. De materialen kunnen veel milieuvriendelijker geproduceerd, verwerkt en gerecycleerd worden. 
  • Een gevolg is duurzame ontwikkeling in eigen streek, omdat het vaak om lokaal geproduceerde materialen gaat.
  • Het bio-ecologisch bouwprincipe houdt rekening met mens én natuur, en daarbij de aspecten ruimte, energie, water en materialen laat meetellen. 

VIBE vzw (Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch Bouwen en Wonen) informeert over gezond en milieuverantwoord bouwen en wonen.

Op hun website vindt u uitgebreide info over energie- en waterbesparing, maar ook ruimtegebruik, ecologische stedenbouw en gezonde bouwmaterialen.

Natureplus is een internationale vereniging voor toekomstgericht bouwen en wonen.

De vereniging bevordert milieu- en gezondheidsbescherming in de bouwsector. Ze biedt consumenteninformatie over bouwproducten, bouwmaterialen en objecten voor binnenhuisinrichting die milieusparend en onschadelijk voor de menselijke gezondheid zijn.

Dienstverlening Lokaal bestuur Maasmechelen na afspraak

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de coronamaatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

Dragen van een mondmasker verplicht op alle locaties van gemeente en OCMW.

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Blijf de maatregelen volgen!
Voor uzelf en #VOORELKAAR

> Was regelmatig uw handen met water en zeep
> Hou anderhalve meter afstand
> Draag een mondmasker als dat verplicht of aangewezen is
> Blijf thuis als u ziek bent

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
sluiten