Bio-ecologisch bouwen

Bij bio-ecologisch bouwen is wordt met meer rekening gehouden dan alleen met de kwaliteit van het eigen wooncomfort en toepassen energievriendelijke technieken.

Als u mens- en milieuvriendelijk wilt bouwen, houdt u rekening met:

  • ruimte: hoe past uw woning in de ruimte waar u wilt bouwen? Neemt u niet te veel ruimte in?
  • water: wordt er geen water verspild? Hoe regenwater recupereren? Hoe zelf huishoudelijk water zuiveren?
  • energie: goed isoleren betekent een comfortabel binnenklimaat en weinig energieverlies.
  • materialen: welke effecten hebben de gebruikte materialen op milieu en gezondheid? Maakt u zoveel mogelijk gebruik van nagroeibare of hernieuwbare grondstoffen?

Voordelen van bio-ecologisch bouwen

  • Bio-ecologische woningen zijn gezonder. Minder problemen met vocht, schimmel of chemische vervuiling. 
  • U bouwt automatisch een lage energiewoning, waardoor u bespaart op uw verwarmingskosten en uitstoot van CO2.
  • Bio-ecologische woningen en bouwmaterialen zijn duurzaam. De materialen kunnen veel milieuvriendelijker geproduceerd, verwerkt en gerecycleerd worden. 
  • Een gevolg is duurzame ontwikkeling in eigen streek, omdat het vaak om lokaal geproduceerde materialen gaat.
  • Het bio-ecologisch bouwprincipe houdt rekening met mens én natuur, en daarbij de aspecten ruimte, energie, water en materialen laat meetellen. 

VIBE vzw (Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch Bouwen en Wonen) informeert over gezond en milieuverantwoord bouwen en wonen.

Op hun website vindt u uitgebreide info over energie- en waterbesparing, maar ook ruimtegebruik, ecologische stedenbouw en gezonde bouwmaterialen.

Natureplus is een internationale vereniging voor toekomstgericht bouwen en wonen.

De vereniging bevordert milieu- en gezondheidsbescherming in de bouwsector. Ze biedt consumenteninformatie over bouwproducten, bouwmaterialen en objecten voor binnenhuisinrichting die milieusparend en onschadelijk voor de menselijke gezondheid zijn.