Burgerbudget: uw idee, ons budget

Heeft u een goed idee om van uw buurt een aangenamere plek te maken met financiële middelen van Maasmechelen? Dat kan met het Maasmechels burgerbudget.

Ieder jaar worden minstens twee ideeën voor een burgerbudget van maximum 5.000 euro financieel ondersteund. Welke ideeën dat worden, bepalen we samen!

Daarna kunnen de winnaars aan de slag om hun idee helemaal zelf te realiseren.

Wie kan een voorstel indienen?

 • Maasmechelaren
 • Groepen Maasmechelaren
 • Verenigingen en vzw's

Wat is het burgerbudget?

Met het burgerbudget kan een inwoner aan de slag om zelf een positief project te realiseren in de eigen buurt, wijk of gemeente. Het lokaal bestuur stelt voor de realisatie jaarlijks een bedrag van 10.000 euro ter beschikking. Aan één project wordt maximum 5.000 euro toegekend.

In 2022 werd voor het eerst een oproep gedaan. Na de stemronde kregen volgende voorstellen het hoogste aantal voorkeurstemmen. Deze worden dan ook door de indieners gerealiseerd:

 • plaatsen van twee ooievaarsnesten aan de Maas (voorstel van Clement Witters)
 • moestuinieren voor appartementbewoners (voorstel van Foffi Mavrakis)

Waarom meedoen?

Maak mee het verschil! Grijp deze unieke kans om uw woon- en leefomgeving mooier en leuker te maken. Kleinschalige, lokale projecten dragen immers bij aan het gemeenschapsgevoel en stimuleren onderlinge verbondenheid.

Welke ideeën komen in aanmerking?

De ideeën kunnen heel divers zijn. Brainstorm eens met uw buren, vind inspiratie in het verleden of op internet, laat uw creativiteit de vrije loop, … Op die manier ontstaan vaak de beste ideeën.

Belangrijk is dat ze passen binnen de vastgestelde voorwaarden in het reglement.
Voorstellen moeten:

 • ten dienste staan van iedereen
 • duurzaam zijn
 • bijdragen tot een aangenamere wijk of buurt en gedragen worden door de buurt.

Louter commerciële ideeën komen niet in aanmerking.

In het reglement leest u alle voorwaarden.

Een idee indienen?

 • Online via www.maasmechelenmeemaken.be
 • Hulp nodig? Contacteer na afspraak één van onze medewerkers:
  > dienstencentrum De Bolster, T 089 48 28 50
  > cultuurdienst, T 089 76 97 97
  > wijkaanspreekpunten, T 089 48 28 00
 • Uiterlijk op 15 juni 2023

De voorstellen die voldoen, verschijnen einde juni op de website. Alle inwoners kunnen in juli en augustus via www.maasmechelenmeemaken.be stemmen op hun top drie.

De twee à drie voorstellen met de meeste stemmen krijgen het burgerbudget van max. 5.000 euro toegekend. De indieners kunnen dan zelf aan de slag om hun idee te realiseren.

MAASMECHELEN VLAMT VOOR DE WARMSTE WEEK

sluiten