Burgerbudget: uw idee, ons budget

Uw idee om van uw buurt een aangenamere plek te maken met financiële middelen van Maasmechelen? Dat kan met het Maasmechels burgerbudget.
Ieder jaar worden minstens twee burgerideeën van maximum 5.000 euro ondersteund. Welke ideeën dat worden, dat bepalen we samen.

Wie kan een voorstel indienen?

  • Maasmechelaren
  • Groepen Maasmechelaren
  • Verenigingen en vzw's

Wat is het burgerbudget?

Het burgerbudget stelt financiële middelen ter beschikking voor de realisatie van een positief project in uw buurt, wijk of gemeente. Jaarlijks wordt een bedrag van 10.000 euro voorzien. Aan één project wordt maximum 5.000 euro toegekend.

Waarom meedoen?

Maak mee het verschil! Grijp deze unieke kans om uw woon- en leefomgeving mooier en leuker te maken. Kleinschalige, lokale projecten dragen immers bij aan het gemeenschapsgevoel en stimuleren onderlinge verbondenheid.

Welke ideeën komen in aanmerking?

De ideeën kunnen heel divers zijn. Brainstorm eens met uw buren, vind inspiratie in het verleden of op internet, laat uw creativiteit de vrije loop, … Op die manier ontstaan vaak de beste ideeën.

Belangrijk is dat ze passen binnen de vastgestelde voorwaarden in het reglement.
Voorstellen moeten:

  • ten dienste staan van iedereen
  • duurzaam zijn
  • bijdragen tot een aangenamere wijk of buurt en gedragen worden door de buurt.

Louter commerciële ideeën komen niet in aanmerking.

In het reglement leest u alle voorwaarden.

Een idee indienen?

  • Online via www.maasmechelenmeemaken.be/burgerbudget
  • Hulp nodig? Vul het formulier alvast op papier in en contacteer daarna één van onze medewerkers van dienstencentrum De Bolster, de cultuurdienst of de wijkaanspreekpunten.
  • Uiterlijk op 30 juni 2022

De voorstellen die voldoen, verschijnen in september op de website. Alle inwoners kunnen via www.maasmechelenmeemaken.be tot eind oktober stemmen op hun top drie. De twee voorstellen met de meeste stemmen krijgen dan het burgerbudget toegekend van max. 5.000 euro om hun idee te realiseren in de buurt.