Centra voor leerlingenbegeleiding - CLB

Een centrum voor leerlingenbegeleiding of CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding. Verschillende vakmensen werken samen om het welbevinden van leerlingen te bevorderen doorheen hun schoolloopbaan.

Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Maasland
Deken Bernardstraat 4
3630 Maasmechelen
T 089 77 97 30
E maasmechelen@vrijclblimburg.be
chatten met VCLB

Centrum voor Leerlingenbegeleiding van het Gemeenschapsonderwijs
Weg naar As 199A
3600 Genk
T 089 36 57 90
E info@go-clbnova.be

Provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding 
Willekensmolenstraat 140
3500 Hasselt
T 011 23 81 20
E pclb@limburg.be

Vind de CLB's op het stratenplan