Cultuurraad

De Gemeentelijke Cultuurraad (GCR) is een adviesraad erkend door het lokale bestuur (cf. Sport- en jeugdraad). De GCR streeft ernaar om cultuur in al haar facetten te ondersteunen en te bevorderen binnen de gemeente.

Doel

Het hoofddoel van de GCR is het aanwakkeren van cultuurparticipatie en het stimuleren van een culturele gemeenschap om creativiteit aan te wakkeren en de sociale cohesie te versterken.

Werking

De GCR werkt nauw samen met lokale culturele verenigingen, kunstenaars, instellingen en andere stakeholders om haar doelen te verwezenlijken.

Belangrijkste activiteiten:

 1. Advies en ondersteuning: De GCR biedt advies en ondersteuning aan het lokaal bestuur, individuen en organisaties die betrokken zijn bij culturele projecten, zoals het identificeren van financieringsmogelijkheden, het ontwikkelen van projectplannen en het verstrekken van relevante informatie.
 2. Netwerken en samenwerken: De raad faciliteert samenwerkingsmogelijkheden tussen lokale culturele initiatieven en andere relevante partijen, zowel binnen als buiten de gemeente. Samenwerking vergroot de impact van culturele organisaties en bevordert synergieën.
 3. Bewustmaking en educatie: De GCR organiseert bewustmakingscampagnes en educatieve evenementen om de gemeenschap te informeren over en te betrekken bij culturele activiteiten. Dit draagt bij aan het vergroten van cultuurparticipatie en het creëren van een cultureel bewuste gemeenschap.

De GCR houdt zich specifiek bezig met:

 • Organisatie culturele evenementen
 • Financiële ondersteuning lokale culturele initiatieven en verenigingen
 • Organisatie ereburgerschap
 • Organisatie cultuurprijs
 • Behoud en promotie van cultureel erfgoed
 • Cultuureducatie en -vorming d.mv. infosessies
 • Bevordering van sociale inclusie door middel van culturele activiteiten
 • (Boven)lokale samenwerking en uitwisseling tussen culturele actoren

Structuur en samenstelling GCR

Samenstelling

De Gemeentelijke Cultuurraad bestaat uit een diverse groep van verenigingen, vrijwilligers en experts die betrokken zijn bij cultuur in de gemeente.

Structuur

 • Algemene Vergadering
  Hier worden belangrijke beslissingen genomen en wordt richting gegeven aan het werk van de raad. De Algemene Vergadering staat open voor alle geïnteresseerden en bestaat uit vertegenwoordigers van culturele verenigingen, individuele kunstenaars en andere belanghebbenden.
 • Bestuur
  Het bestuur leidt de dagelijkse activiteiten van de raad en zorgt voor de uitvoering van haar doelstellingen.
 • Werkgroepen
  Diverse werkgroepen zijn actief binnen de GCR, gericht op specifieke culturele domeinen zoals beeldende kunst, erfgoed, enzovoort. Hier kunnen leden actief deelnemen aan projecten en initiatieven die hen het meest aanspreken.