Deontologische code

De deontologische code is een verzameling regels waar de lokale mandatarissen en de personeelsleden van het lokaal bestuur zich aan moeten houden. De regels van de code hebben betrekking op integer besturen en werken.