Politieraad

De politieraad is samengesteld uit de twee burgemeesters en raadsleden van de zonegemeenten Lanaken en Maasmechelen. Burgemeester Marino Keulen is voorzitter voor de eerste drie jaar en burgemeester Raf Terwingen voor de laatste drie jaar en dit tot het einde van de legislatuur.

Maasmechelen telt 11 raadsleden voor de politieraad, LanakenĀ 8 raadsleden. De raadsleden werden gekozen uit de twee gemeenteraden.

De politieraad vergadert minstens vier keer per jaar en de zittingen zijn openbaar. De vergaderingen van de politieraad vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Maasmechelen.

De secretaris en de korpschef wonen de zittingen van de politieraad bij maar hebben geen stemrecht.

Besluitenlijst Politieraad

Samenstelling

Dienstverlening Lokaal bestuur Maasmechelen na afspraak

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de coronamaatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

Dragen van een mondmasker verplicht op alle locaties van gemeente en OCMW.

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Blijf de maatregelen volgen!
Voor uzelf en #VOORELKAAR

> Was regelmatig uw handen met water en zeep
> Hou anderhalve meter afstand
> Draag een mondmasker als dat verplicht of aangewezen is
> Blijf thuis als u ziek bent

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
sluiten