Politieraad

De politieraad is samengesteld uit de twee burgemeesters en raadsleden van de zonegemeenten Lanaken en Maasmechelen. Burgemeester Marino Keulen is voorzitter voor de eerste drie jaar en burgemeester Raf Terwingen voor de laatste drie jaar en dit tot het einde van de legislatuur.

Maasmechelen telt 11 raadsleden voor de politieraad, LanakenĀ 8 raadsleden. De raadsleden werden gekozen uit de twee gemeenteraden.

De politieraad vergadert minstens vier keer per jaar en de zittingen zijn openbaar. De vergaderingen van de politieraad vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Maasmechelen.

De secretaris en de korpschef wonen de zittingen van de politieraad bij maar hebben geen stemrecht.

Besluitenlijst Politieraad

Samenstelling