Everzwijnen

Het Lokaal bestuur kan jammer genoeg zelf niets doen om schade door everzwijnen te voorkomen of te verhelpen. Dit valt onder de bevoegdheid van de betrokken Wildbeheereenheid en het Agentschap voor Natuur en Bos. Er worden gezamenlijke maatregelen genomen om de problemen gericht aan te pakken.

Tijdens het jachtseizoen organiseren de Wildbeheereenheden en het Agentschap voor Natuur en Bos drukjachten om de everzwijnenpopulatie binnen de perken te houden.

Uzelf beschermen tegen schade

  • Met een stevige afsluiting beschermt u uw eigendom tegen everzwijnen.
    Meer info over de beschermingsmogelijkheden op de website natuurenbos.be/everzwijnen.
  • Gooi geen voedselresten op uw composthoop, in de tuin, de weide of in het bos.
  • Blijf tijdens uw wandelingen op de wandelwegen en houd uw hond aan de leiband.

Schade door everzwijnen

Schade door everzwijnen komt enkel in aanmerking voor een vergoeding als de dieren afkomstig zijn uit een natuurterrein, in beheer bij de Vlaamse overheid of een erkende terreinbeherende vereniging, waarin de soort niet bejaagbaar is en ook niet bestreden mag worden. Indien mogelijk moest u bijzondere jacht of bestrijding uitvoeren.

U moet de schade bewijzen en aantonen dat u een van de verplichte basismaatregelen hebt genomen.

Een schadevergoeding kunt u aanvragen bij het Agentschap Natuur en Bos via het e-loket.

Uitgebreide info: www.natuurenbos.be/everzwijnen