Gastank

Voor een gastank met een waterinhoudsvermogen tot 3.000 liter moet een voorafgaandelijke melding bij het gemeentebestuur gebeuren.
Digitale melding via het omgevingsloket.

Voor één of meerdere gastank(en) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 3.000 liter moet een voorafgaandelijke omgevingsvergunning aangevraagd worden. De aanvraag gebeurt via het omgevingsloket.

Informatie inzake de veiligheidsvoorschriften vindt u hier.