Gemeenschapswachten

De gemeenschapswachten herkent u aan hun paarse uniformen. Ze informeren de burger, sensibiliseren en doen aan preventie om de veiligheid en leefbaarheid in Maasmechelen te verhogen. 

De gemeenschapswachten zijn voor iedere burger een aanspreekpunt. 

Daarbij melden ze defecten in het straatbeeld en houden ze toezicht in de wijken en op evenementen (door de overheid georganiseerd), zijn gemachtigde opzichters, graveren fietsen, worden ingezet om de verkeersveiligheid in schoolomgevingen te verbeteren, …

Dienstverlening Lokaal bestuur Maasmechelen na afspraak

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de coronamaatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
sluiten