Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Maasmechelen

Via het structuurplan geeft de gemeente Maasmechelen sturing aan de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente.

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Maasmechelen (GRS MM) dateert van 2009 en is niet meer geheel actueel. Op termijn wordt het vervangen door het Gemeentelijk Beleidsplan Ruimte, momenteel in opmaak.

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Maasmechelen