Gemeentelijke administratieve sancties - GAS

In Maasmechelen is het systeem van de ‘gemeentelijke administratieve sancties’, kortweg GAS van kracht. Dankzij dit reglement wordt het mogelijk om de zogenaamde ‘kleine’ criminaliteit en overlast aan te pakken zonder tussenkomst van parketten en/of rechtbanken.

Wat zullen we aanpakken?

In het reglement zijn uiteenlopende overlastfenomenen opgenomen. Het gemeentebestuur wil vooral dié zaken aanpakken die te maken hebben met: geluidsoverlast, sluikstort en zwerfvuil, loslopende honden en hondenpoep, vandalisme, graffiti,...

Vanaf 2023 zullen op bepaalde trajecten ook beperkte snelheidsovertredingen middels GAS-sancties worden beteugeld.

Het gemeentebestuur heeft hiermee een wettelijke basis in handen om deze zaken aan te pakken, toch is het niet de bedoeling om een heksenjacht te openen. Het is echter wél de bedoeling om tegen dié gevallen van overlast op te treden die door het overgrote deel van de bevolking als storend worden ervaren.

De opgelegde sanctie varieert: men kan een boete opleggen, een bemiddelingsprocedure opstarten of een vorm van alternatieve maatregelen uitwerken.