Glasbak

Voor de maandelijkse huis-aan-huisinzameling van glas is voor iedere woning een glasbak voorzien. Dit garandeert voor de ophaler een veilige en betere ophaling.

Nieuwbouw

Een nieuwbouwwoning? Dan heeft u recht op een nieuwe gratis glasbak. Vraag dit aan bij uw inschrijving bij de dienst Bevolking.

Verdwenen

Is de glasbak verdwenen, dan kan u een nieuwe glasbak aankopen. U kan een nieuwe glasbak afhalen in de gemeentelijke werkplaats na voorleggen van bewijs van overschrijving van 5,30 euro op gemeentelijke rekening met nummer BE90 3350 5298 0032 en met vermelding “glasbak”.

De gemeentelijke werkplaats is gelegen op het industrieterrein Oude Bunders, Leemkuilstraat 6. Openingsuren: 08.10 tot 11.30 uur en 12.30 tot 15.30 uur.

Alternatief

Het is ook toegestaan om glasafval aan te bieden in een gelijkaardige duurzame kunststof recipiënt voorzien van twee handgrepen, en met een totale capaciteit van maximum 55 liter, en maximale afmetingen van 585 x 390 x 350 mm. In de bodem van het recipiënt moeten gaatjes voorzien zijn opdat het regenwater uit de box kan vloeien.