Gracht of baangracht overwelven, steeds vergunningsplichtig

Maakt u een oprit naar voordeur of garage en moet daarvoor een (baan)gracht overwelfd worden, dan is die overwelving steeds vergunningsplichtig. Ze moet dus ook als aparte stedenbouwkundige handeling worden ingegeven en aangevraagd in het omgevingsloket.

  • De inbuizingen worden opgenomen in de lijst van stedenbouwkundige handelingen onder addendum B22.
  • Indien verschillende inbuizingen in 1 project zijn opgenomen wordt best een multipolygoon van de contouren van deze inbuizingen gemaakt en opgeladen bij de inhoud van de aanvraag in het omgevingsloket (dit beperkt het aantal tekeningen).
  • Er wordt een tekeningenset aangeleverd conform het normenboek infrastructuur.
  • Er wordt bij voorkeur gewerkt met een constructietekening (C). Als meerdere overwelvingen gelijk zijn, volstaat 1 constructietekening. Als de overwelvingen van elkaar verschillen, resulteert dit vanzelfsprekend in meerdere constructietekeningen.
  • De toetsing van de aanvraag aan de wet op de onbevaarbare waterlopen is een onderdeel van addendum B26 “de overeenstemming en de verenigbaarheid van de aanvraag met de wettelijke en ruimtelijke context”.