Heerlyck Meeswijk, Leut en Vucht - Landinrichtingsplan

Bouw mee aan de toekomst in Heerlyck Meeswijk, Leut en Vucht! Hoe?

In april 2021 namen vele bewoners deel aan de inspraakronde. Dit gebeurde via maasmechelenmeemaken.be, via een tijdelijke (wandel-/fiets-)route en infomarkten in Meeswijk, Leut en Vucht. 215 enthousiaste bewoners hebben deelgenomen. Alle ideeën en voorstellen zijn ondertussen doorgenomen, de VLM gaat er nu mee aan de slag in de opmaak van het landinrichtingsplan.

U kan alvast volgende documenten doornemen:

  • Een samenvatting van de feedback 
  • Alle reacties zijn verwerkt in een rapport. Dit is een uitgebreid document waarin alle inbreng geanalyseerd werd. Het rapport bundelt de verschillende reacties, maakt conclusies en verduidelijkt hoe meningen en visies gedragen zijn, niet elke individuele opmerking is in dit verslag terug te vinden. Waar mogelijk geven we alvast aan hoe we de ideeën binnen het landinrichtingsproject opnemen. Dit rapport beschrijft ook welke onderwerpen we nog verder verdiepen of uitdiscussiëren.
  • De reacties van www.maasmechelenmeemaken.be
  • De reacties van de wandel-fietsroute
  • De reacties van de infomarkt

Situering

Het RivierPark Maasvallei is een grensoverschrijdend landschapspark met als kern de Maas en haar winterbedding. Langs de beide oevers van de Maas ontwikkelden zich een aantal pittoreske Maasdorpjes, als een snoer aan elkaar geregen. Dit geheel van natuur en cultuur is wat het RivierPark Maasvallei uniek maakt.

De dorpen Meeswijk, Leut en Vucht zijn gelegen in het hart van het RivierPark. Leut is één van de vijf toegangspoorten van het RivierPark Maasvallei. Het werd gekozen als toegangsdorp omwille van het aanwezige cultuurhistorisch erfgoed, zoals het beschermde dorpsplein met zijn gebouwen. Vanuit de drie dorpen is er ook een sterke landschappelijke verbondenheid met de Maas. De lokale bezienswaardigheden zijn vlot te bereiken (kasteel Vilain XIIII en het bijhorende kasteelpark, natuurgebieden Maesbempder-Greend, Maaswinkel, ’t Greven en Mazenhoven, het veerpont te Meeswijk, ...).

Voorgeschiedenis

In het verleden zijn reeds een aantal initiatieven genomen die bijdragen aan de doelstellingen van het RivierPark Maasvallei (vb. gedeeltelijke herinrichting van Leut, herstel dreefstructuur aan Kasteel Vilain XIIII, … Hier is nauw samengewerkt met de bewoners van dit gebied (vb. werkgroep Levend Leut).

15 juli 2016: De Vlaamse Regering keurt het landinrichtingsproject Maasvallei fase 1 goed.

14 juni 2017: Oprichting planbegeleidingsgroep Landinrichting Maasvallei Fase 1

2018 - 2020: opmaak en goedkeuring landinrichtingsplan Kessenich in Zich(t)

In de periode 2019 - 2020: opmaak van een eerste visie voor Meeswijk, Leut en Vucht aan de hand van gesprekken met de gemeente, betrokken overheden en lokale organisaties en het lokale en Vlaamse omgevingsbeleid.

Op basis van deze eerste visie keurt minister Demir op 30 oktober 2020 een bijkrediet voor het landinrichtingsproject in de Maasvallei goed.

April 2021: inspraakronde.

Visie voor het landinrichtingsplan

Figuur visie LIP

In en rond de Maasdorpen Meeswijk, Leut en Vucht krijgt de kwaliteit van de omgeving een flinke duw in de rug. De dorpskernen krijgen er hun typische karakter terug door herinrichting met bijzondere aandacht voor ontharding (opbreken van verharding van de ondergrond) en vergroening. Dit soort inrichting wordt ‘rewilding’ genoemd. De relatie tussen de dorpen onderling, maar ook met het landschap ertussen en de Maas, wordt versterkt door verbindingen voor fietsers, wandelaars …

Ook de biodiversiteit in het Maasland wordt een boost gegeven. Daarvoor wordt ‘landschapsacupunctuur’ ingezet: op verschillende punten in de dorpen en het landschap errond worden kleine ingrepen gedaan zoals de aanplant van een solitaire boom of haag.

De Vlaamse Landmaatschappij maakt voor al deze inrichtingen dit landinrichtingsplan op, in samenwerking met de lokale partners zoals het Lokaal Bestuur en het Regionaal Landschap.

PLAN ZOEKT RUIMTE!
Wilt u meewerken aan een mooier en natuurlijker landschap? Bent u eigenaar in de Maasvallei rondom Vucht, Leut of Meeswijk? Wilt u zelf een haag, houtkant, boom of hoogstam aanplanten? Of wilt u een perceel of stukje van perceel hiervoor verkopen? Neem dan vrijblijvend contact op met de VLM om samen de mogelijkheden te bekijken. Graag een mailtje naar lien.lambrechts@vlm.be.

Timing

  • April 2021: inspraakronde omtrent de concrete maatregelen van het landinrichtingsplan
  • Mei – december 2021: verfijning van de maatregelen van het landinrichtingsplan o.b.v. de inspraak
  • Winter 2021: openbaar onderzoek landinrichtingsplan
  • 2022: beslissing minister omtrent goedkeuring landinrichtingsplan
  • 2023-2026: uitvoering van de maatregelen uit het landinrichtingsplan (opmaak technische bestekken, aanvraag omgevingsvergunning en uitvoering van werken)

Partners

Lokaal Bestuur Maasmechelen - Vlaamse Landmaatschappij - Regionaal Landschap Kempen en Maasland - RivierPark Maasvallei