Heerlyck Meeswijk, Leut en Vucht - Landinrichtingsplan

Het lokaal bestuur Maasmechelen werkt samen met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan het landinrichtingsplan Heerlyck Meeswijk, Leut en Vucht, onderdeel van het RivierPark Maasvallei.

Vele bewoners gaven tijdens verschillende inspraakmomenten ideeën en suggesties of schreven een bezwaar. Het landinrichtingsplan werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 6 oktober 2023.

De ontwerpen voor de pleinen van Meeswijk, Leut en Vucht zijn aangepast door de Vlaamse Landmaatschappij.

De plannen zijn nu definitief. De aanvraag omgevingsvergunning loopt van 27 april tot 26 mei, zodat vanaf 2025 de werken kunnen starten. De Vlaamse Landmaatschappij en het lokaal bestuur Maasmechelen nodigen de bewoners opnieuw uit.

Infomoment

Dinsdag 14 mei 2024 van 16.00 uur tot 19.00 uur
In het parochiecentrum van Leut

Doorlopende infomarkt over de heraanleg van de dorpspleinen in Meeswijk, Leut en Vucht

Partners

Lokaal Bestuur Maasmechelen - Vlaamse Landmaatschappij - Regionaal Landschap Kempen en Maasland - RivierPark Maasvallei - Toerisme Vlaanderen – Agentschap voor Natuur en Bos – Vlaamse Waterweg – Limburgse Bosgroepen vzw

Eindvoorstel Landinrichtingsplan
Projectpagina van de Vlaamse Landmaatschappij Heerlyck Meeswijk, Leut en Vucht