Heerlyck Meeswijk, Leut en Vucht - Landinrichtingsplan

Bouw mee aan de toekomst in Heerlyck Meeswijk, Leut en Vucht! Hoe?

Tijdens de inspraakronde die loopt van 29 maart tot 30 april 2021 wordt aan de bewoners gevraagd ideeën en voorstellen te formuleren. Binnen de visie worden verhalen en concrete ideeën gevraagd voor de herinrichting van Meeswijk, Leut, Vucht en omgeving. De bewoners, als kenners van hun leefomgeving, kunnen nog heel wat interessante informatie aanleveren.

Er zijn volgende mogelijkheden:

 • Online
  Via maasmechelenmeemaken.be loopt een bevraging over dit plan gedurende de maand april.

 • Ontdek zelfstandig het gebied via een tijdelijk bewegwijzerde (wandel-/fiets-)route. Hier de uitgebreide beschrijving en de GPX-file.
  Elke huisgezin in Meeswijk, Leut en Vucht heeft ook een afgedrukt exemplaar ontvangen. Op deze route worden op verschillende plaatsen vragen gesteld over onderdelen van het plan.

  Deponeer uw antwoorden in de speciale brievenbussen op de dorpspleinen van Meeswijk, Leut en Vucht of via het online antwoordformulier.

  Onder de enthousiaste deelnemers worden enkele prijzen verloot.
 • Infomarkt
  zaterdag 17 april - dorpsplein Meeswijk - 11 uur-14 uur
  woensdag 21 april - dorpsplein Leut - 16 uur-19 uur
  donderdag 22 april - dorpsplein Vucht - 16 uur-19 uur

  VLM, de gemeente en RLKM geven ter plaatse meer uitleg over het landinrichtingsplan, de visie en luisteren naar uw ideeën. Iedereen kan gewoon langs wandelen, waarbij de geldende coronamaatregelen steeds nageleefd worden.

  Laat uw contactgegevens achter. Zo wordt u op de hoogte gehouden van het resultaat van de inspraak en de verdere gang van zaken. Met de input van de bewoners wordt het project verder verfijnd naar concrete maatregelen.

Situering

Het RivierPark Maasvallei is een grensoverschrijdend landschapspark met als kern de Maas en haar winterbedding. Langs de beide oevers van de Maas ontwikkelden zich een aantal pittoreske Maasdorpjes, als een snoer aan elkaar geregen. Dit geheel van natuur en cultuur is wat het RivierPark Maasvallei uniek maakt.

De dorpen Meeswijk, Leut en Vucht zijn gelegen in het hart van het RivierPark. Leut is één van de vijf toegangspoorten van het RivierPark Maasvallei. Het werd gekozen als toegangsdorp omwille van het aanwezige cultuurhistorisch erfgoed, zoals het beschermde dorpsplein met zijn gebouwen. Vanuit de drie dorpen is er ook een sterke landschappelijke verbondenheid met de Maas. De lokale bezienswaardigheden zijn vlot te bereiken (kasteel Vilain XIIII en het bijhorende kasteelpark, natuurgebieden Maesbempder-Greend, Maaswinkel, ’t Greven en Mazenhoven, het veerpont te Meeswijk, ...).

Voorgeschiedenis

In het verleden zijn reeds een aantal initiatieven genomen die bijdragen aan de doelstellingen van het RivierPark Maasvallei (vb. gedeeltelijke herinrichting van Leut, herstel dreefstructuur aan Kasteel Vilain XIIII, … Hier is nauw samengewerkt met de bewoners van dit gebied (vb. werkgroep Levend Leut).

15 juli 2016: De Vlaamse Regering keurt het landinrichtingsproject Maasvallei fase 1 goed.

14 juni 2017: Oprichting planbegeleidingsgroep Landinrichting Maasvallei Fase 1

2018 - 2020: opmaak en goedkeuring landinrichtingsplan Kessenich in Zich(t)

In de periode 2019 - 2020: opmaak van een eerste visie voor Meeswijk, Leut en Vucht aan de hand van gesprekken met de gemeente, betrokken overheden en lokale organisaties en het lokale en Vlaamse omgevingsbeleid.

Op basis van deze eerste visie keurt minister Demir op 30 oktober 2020 een bijkrediet voor het landinrichtingsproject in de Maasvallei goed.

April 2021: inspraakronde.

Visie voor het landinrichtingsplan

Figuur visie LIP

In en rond de Maasdorpen Meeswijk, Leut en Vucht krijgt de kwaliteit van de omgeving een flinke duw in de rug. De dorpskernen krijgen er hun typische karakter terug door herinrichting met bijzondere aandacht voor ontharding (opbreken van verharding van de ondergrond) en vergroening. Dit soort inrichting wordt ‘rewilding’ genoemd. De relatie tussen de dorpen onderling, maar ook met het landschap ertussen en de Maas, wordt versterkt door verbindingen voor fietsers, wandelaars …

Ook de biodiversiteit in het Maasland wordt een boost gegeven. Daarvoor wordt ‘landschapsacupunctuur’ ingezet: op verschillende punten in de dorpen en het landschap errond worden kleine ingrepen gedaan zoals de aanplant van een solitaire boom of haag.

De Vlaamse Landmaatschappij maakt voor al deze inrichtingen dit landinrichtingsplan op, in samenwerking met de lokale partners zoals het Lokaal Bestuur en het Regionaal Landschap.

Een uitgebreide beschrijving van de visie kan u hier downloaden

PLAN ZOEKT RUIMTE!
Wilt u meewerken aan een mooier en natuurlijker landschap? Bent u eigenaar in de Maasvallei rondom Vucht, Leut of Meeswijk? Wilt u zelf een haag, houtkant, boom of hoogstam aanplanten? Of wilt u een perceel of stukje van perceel hiervoor verkopen? Neem dan vrijblijvend contact op met de VLM om samen de mogelijkheden te bekijken. Graag een mailtje naar lien.lambrechts@vlm.be.

Timing

 • April 2021: inspraakronde omtrent de concrete maatregelen van het landinrichtingsplan
 • Mei – december 2021: verfijning van de maatregelen van het landinrichtingsplan o.b.v. de inspraak
 • Winter 2021: openbaar onderzoek landinrichtingsplan
 • 2022: beslissing minister omtrent goedkeuring landinrichtingsplan
 • 2023-2026: uitvoering van de maatregelen uit het landinrichtingsplan (opmaak technische bestekken, aanvraag omgevingsvergunning en uitvoering van werken)

Partners

Lokaal Bestuur Maasmechelen - Vlaamse Landmaatschappij - Regionaal Landschap Kempen en Maasland - RivierPark Maasvallei