Heerlyck Meeswijk, Leut en Vucht - Landinrichtingsplan

Het lokaal bestuur Maasmechelen werkt samen met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan het landinrichtingsplan Heerlyck Meeswijk, Leut en Vucht, onderdeel van het RivierPark Maasvallei.

Vele bewoners gaven tijdens verschillende inspraakmomenten ideeën en suggesties of schreven een bezwaar.

De ontwerpen voor de pleinen van Meeswijk, Leut en Vucht zijn aangepast door de Vlaamse Landmaatschappij. Daarnaast werkte het lokaal bestuur een totaalvisie mobiliteit uit voor Meeswijk en Leut.

Bekijk hier het eindvoorstel van het Landinrichtingsplan

Timing

Juni 2023: terugkoppeling aan de bewoners over de herwerkte pleinen

2023: beslissing minister omtrent goedkeuring landinrichtingsplan

2024-2026: uitvoering van de maatregelen uit het landinrichtingsplan (opmaak technische bestekken, aanvraag omgevingsvergunning en uitvoering van werken)

Partners

Lokaal Bestuur Maasmechelen - Vlaamse Landmaatschappij - Regionaal Landschap Kempen en Maasland - RivierPark Maasvallei - Toerisme Vlaanderen – Agentschap voor Natuur en Bos – Vlaamse Waterweg – Limburgse Bosgroepen vzw

Projectpagina van de Vlaamse Landmaatschappij Heerlyck Meeswijk, Leut en Vucht

MAASMECHELEN VLAMT VOOR DE WARMSTE WEEK

sluiten