HEERLYCK MEESWIJK, LEUT EN VUCHT - LANDINRICHTINGSPLAN

een samenwerking van het Lokaal Bestuur Maasmechelen, de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en Regionaal Landschap Kempen en Maasland

De ambitie van dit landrichtingsplan is om de omgevingskwaliteit in en rond de Maasdorpen Meeswijk, Leut en Vucht te verhogen. De historische context van de Maasdorpen speelt hierbij een rol, daarom de naam Heerlyck Meeswijk, Leut en Vucht. Ontharding en vergroening oftewel rewilding speelt een doorgedreven rol.

Vergroening

De dorpskernen worden vergroend door meer bomen en struiken te planten en bloemrijke graslanden te voorzien. De specifieke inrichting wordt afgestemd met de behoeften van de bewoners.

In het landschap rondom de dorpen is het weidse en open gevoel voor de bewoners en recreanten erg belangrijk.

Het natuurlijk karakter van het landschap terug versterken zal gebeuren via doordachte en puntsgewijze maatregelen, landschapsacupunctuur genoemd:

  • plaatsing van een solitaire boom op een kruispunt
  • aanleg brede bermen
  • houtkanten
  • hagen
  • bloemrijke akkers.

Dit zorgt tegelijk voor de nodige verbindingen voor dier- en plantensoorten.

Trage wegen

Trage wegen voor lokale wandelingen en bewegingen kunnen verbeterd worden indien nodig. Ook veilig fietsen is belangrijk, zeker voor schoolgaande jeugd.

Knelpunten worden in kaart gebracht, herinrichtingen of aanpassingen zijn mogelijk.

Kasteelpark Vilain XIIII

Het erfgoedpark rondom het kasteel Vilain XIIII heeft een bijzondere waarde op bovenlokaal niveau, maar ook veel potentie voor de omwonenden. Het erfgoedpark gelegen buiten de slotgracht kan een grondige onderhoudsbeurt gebruiken om de parkstructuur te herstellen. Hierbij is veel aandacht voor de overgang van het park naar de dorpen Leut en Meeswijk, naar de Maas en het omliggende landbouwgebruik.

Bent u benieuwd? Wilt u mee nadenken?

In april 2021 worden verhalen en concrete ideeën van bewoners – de kenners bij uitstek van de omgeving - gevraagd voor de herinrichting van Meeswijk, Leut en Vucht en omgeving. Lever uw bijdrage om het plan sterker te maken. Bewoners van de dorpen krijgen hierover einde maart een flyer in de bus.

Doe in april mee en breng uw ideeën in via het participatieplatform maasmechelenmeemaken.be, een tijdelijke fiets-/wandelroute en enkele infomarkten.

Het project maakt deel uit van het landinrichtingsplan Maasvallei dat in 2016 werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Doel is het unieke RivierPark Maasvallei te versterken. Een eerste deel in Kessenich (Kinrooi) werd vorig jaar goedgekeurd. Daarna werd gestart met het gebied Meeswijk, Leut en Vucht. Als hiervoor het ontwerpplan klaar is, wordt een openbaar onderzoek georganiseerd , vermoedelijk eind 2021. Na goedkeuring van de bevoegde minister, kan de uitvoering starten.