Hondenpoep

Hondenpoep op straat of in groenzones zorgt voor heel wat ergernis. 

Een gemeentelijke politieverordening verplicht elke eigenaar, houder of begeleider van een hond om de uitwerpselen ervan onmiddellijk te verwijderen. Zij moeten steeds een hondenpoepzakje bij zich hebben.

Op verzoek van een bevoegd persoon (agent, gemeenschapswacht, …) moet de hondenliefhebber dit zakje tonen.

Gebruikte zakjes met hondenpoep horen thuis bij het restafval of in de openbare vuilnisbakken.

Honden dienen ook steeds aan de leiband te worden gehouden.

Overtredingen kunnen gesanctioneerd worden met een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS).

Opgelet! Geleidehonden zijn vrijgesteld van bovenstaande regels.

De gemeenschapswachten houden extra toezicht op de naleving van deze regels.

Dienstverlening Lokaal bestuur Maasmechelen na afspraak

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de coronamaatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
sluiten