Huishoudelijke hulp

Voor huishoudelijke hulp kunt u na afspraak terecht bij de thuiszorgdiensten van het OCMW.

De helpster zorgt voor het wekelijks onderhoud van de bewoonde ruimten in de woning.

Voor wie?

U kan beroep doen op de dienst huishoudelijke hulp wanneer u door ouderdom, ziekte, lichamelijke klachten, handicap of sociale omstandigheden niet in staat bent uw woning zelf te onderhouden.

Bedrag

De betaling gebeurt via het systeem van dienstencheques, met een maximum van één dienstencheque per uur. Er kan eventueel worden onderzocht of een prijscorrectie op basis van uw inkomen mogelijk is. De prijs van een dienstencheque is nu 9 euro, na belastingaftrek bedraagt de kostprijs nog 6,30 euro.

Meer info

Kristel Conings, maatschappelijk werkster

Dienstverlening Lokaal bestuur Maasmechelen na afspraak

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de coronamaatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

Dragen van een mondmasker verplicht op alle locaties van gemeente en OCMW.

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Blijf de maatregelen volgen!
Voor uzelf en #VOORELKAAR

> Was regelmatig uw handen met water en zeep
> Hou anderhalve meter afstand
> Draag een mondmasker als dat verplicht of aangewezen is
> Blijf thuis als u ziek bent

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
sluiten