Hulp aan asielzoekers/Lokaal Opvanginitiatief LOI

Het OCMW van Maasmechelen huurt enkele woningen voor het Lokaal Opvanginitiatief.
In deze woningen worden asielzoekers geplaatst door de Federale Overheid. 
De bewoners blijven er tot hun asielaanvraag ontvankelijk wordt verklaard. Dan gaan ze over naar de gewone hulpverlening voor vluchtelingen.

In het LOI ontvangen de mensen géén financiële steun. Alles wat zij nodig hebben, krijgen zij via de sociale dienst - van schoonmaakmiddelen tot beddengoed. Zij krijgen enkel leefgeld om voeding te kopen.

Het OCMW ontvangt hiervoor van de federale overheid een vaste vergoeding per persoon per dag.

Coronamaatregelen voor Maasmechelen

De dienstverlening van het Lokaal bestuur blijft gegarandeerd, maar is aangepast aan de voorschriften rond sociale afstand.

De deuren van het Gemeentehuis en Sociaal huis zijn gesloten. Er wordt gewerkt op afspraak!
Telefonische bereikbaarheid op werkdagen:
09.00 uur – 12.00 uur | 13.00 uur – 16.00 uur

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
alert-box-close-text