Hulp aan asielzoekers/Lokaal Opvanginitiatief LOI

Het OCMW van Maasmechelen huurt enkele woningen voor het Lokaal Opvanginitiatief.
In deze woningen worden asielzoekers geplaatst door de Federale Overheid. 
De bewoners blijven er tot hun asielaanvraag ontvankelijk wordt verklaard. Dan gaan ze over naar de gewone hulpverlening voor vluchtelingen.

In het LOI ontvangen de mensen géén financiële steun. Alles wat zij nodig hebben, krijgen zij via de sociale dienst - van schoonmaakmiddelen tot beddengoed. Zij krijgen enkel leefgeld om voeding te kopen.

Het OCMW ontvangt hiervoor van de federale overheid een vaste vergoeding per persoon per dag.

Dienstverlening Lokaal bestuur Maasmechelen na afspraak

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de coronamaatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Blijf de maatregelen volgen!
Voor uzelf en #VOORELKAAR

> Was regelmatig uw handen met water en zeep
> Hou anderhalve meter afstand
> Draag een mondmasker als dat verplicht of aangewezen is
> Blijf thuis als u ziek bent

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
sluiten