Informatie, zorgbemiddeling, overlegcoördinatie

Informatie over de mogelijkheden in de thuiszorg (ook palliatieve zorg, psychiatrische thuiszorg, zorg voor dementerenden, ...), voorzieningen en tegemoetkomingen. U krijgt hulp bij het opstellen van een praktisch zorgenplan.

Indien nodig organiseren de thuiszorgdiensten een teamvergadering met de zieke, de zorgverleners en de thuisverzorgers om de zorg optimaal af te stemmen.


Liever zelf informatie zoeken?
Indien u liever zelf op zoek gaat naar de diverse mogelijkheden die er in Maasmechelen zijn voor zieken of hulpbehoevenden, dan vindt u heel wat nuttige informatie in de gratis gids Thuiszorg in Maasmechelen.

Meer info

Jana Vankan, sociaal verpleegkundige.

Dienstverlening Lokaal bestuur Maasmechelen na afspraak

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de coronamaatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

Dragen van een mondmasker verplicht op alle locaties van gemeente en OCMW.

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Blijf de maatregelen volgen!
Voor uzelf en #VOORELKAAR

> Was regelmatig uw handen met water en zeep
> Hou anderhalve meter afstand
> Draag een mondmasker als dat verplicht of aangewezen is
> Blijf thuis als u ziek bent

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
sluiten