Initiatiefnemers

Het lokaal bestuur Maasmechelen zet hoog in op een erkenning als UNESCO-werelderfgoed en wil de gemeente op de wereldkaart plaatsen. De jarenlange inzet om het voormalige mijnpatrimonium een nieuwe bestemming te geven en toeristisch te ontsluiten zijn typerend voor de inspanningen om deze site te valoriseren en te profileren. Het gezamenlijke hagenproject is een volgende stap naar de waardering van de unieke tuinwijk.

Stichting Erfgoed Eisden, gestart in 1984, beheert het Museum van de Mijnwerkerswoning, dat decor was in de film Marina. Zo’n 8.000 bezoekers per jaar horen het verhaal van de mijnwerkersgezinnen: het harde labeur, de centrale rol van de mijnwerkersvrouw, het groene karakter van de tuinwijk, de controle door de mijn van de wieg tot het graf. De Stichting publiceert elk kwartaal een tijdschrift en beschikt over een uitgebreid archief, dat geraadpleegd wordt in het kader van scripties of doctoraten, maar ook voor persoonlijk onderzoek.

Tuinwijk2020 gaat voluit voor de Tuinwijk, een verrassend groen park van 115 ha ook ParkCité genoemd. Alle initiatieven zijn erop gericht wijd en zijd sympathie voor ParkCité te wekken, want experts omschrijven de wijk als het mooiste voorbeeld van de ‘garden city’ op het Europese vasteland. Tuinwijk2020 wil via een sterk bewustmakend, maar sociaal en ook toeristisch geïnspireerd concept ijveren ervoor dat de overheden en de bewoners er alles aan doen om die eigenheid van de ParkCité te versterken. Tuinwijk2020 wil verenigen én de uitstraling van de Tuinwijk, de ParkCité, bevorderen.

Het Regionaal Landschap Kempen en Maasland is een bijzondere streek: hier wandelt u door heide, bossen en duinen in het Nationaal Park Hoge Kempen, dwaalt u door de moerassen van GrensPark Kempen~Broek of fietst u door de nieuwe wildernis van het Rivierpark Maasvallei. Maar het Regionaal Landschap Kempen en Maasland is ook een samenwerkingsverband van de Vlaamse Overheid, de provincie Limburg, 11 gemeenten, natuurverenigingen, landbouworganisaties, … Samen met deze partners is het Regionaal Landschap actief op het snijvlak van natuur- en landschapszorg, erfgoed, recreatie, duurzaam toerisme, klimaat, gezondheid, …

Erfgoedcel Mijn-Erfgoed - De Limburgse Mijnstreek ademt cultureel erfgoed. In As, Beringen, Genk, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren en Maasmechelen zitten verrassende collecties, zijn er betoverende plekken, hoort u ontroerende en verrassende verhalen… Veel van dat cultureel erfgoed is uiteraard te linken aan het rijke mijnverleden van deze gemeenten, maar het erfgoedveld in de Mijnstreek is veel uitgebreider dan dat: denk maar aan het religieus erfgoed, de talrijke musea en privéverzamelingen, heemkundige kringen die zich bezig houden met dialecten en straatnaamkunde, oude gewoonten en gebruiken, tradities en feesten, oorlogsherinneringen en -herdenkingen…