Een inplantingsplan van de bestaande toestand

Elk aanvraagdossier dat ingediend wordt moet voorzien worden van een inplantingsplan. Dit plan wordt ook ter beschikking gesteld bij een eventueel openbaar onderzoek. Daarom dient een inplantingsplan duidelijk leesbaar en compleet te zijn.

 • Teken de basis van het inplantingsplan van de bestaande toestand met een zwarte pen.

  Een inplantingsplan van de bestaande toestand bestaat uit de contour van het perceel (1), waarbij ook duidelijk de weg waaraan het perceel gelegen is staat weergegeven (2) inclusief de as van de weg, de straatnaam en de zijkanten van de weg.

  In de contour van het perceel worden de bestaande bebouwing (3) op de juiste plaats en in de juiste verhouding weergegeven. In het hoofdgebouw (de woning) wordt het huisnummer (4) geplaatst. Teken de bebouwing bij voorkeur met een dikkere zwarte pen.

  Er worden 4 maatlijnen langs de buitenzijde van het plan geplaatst. Twee maatlijnen geven de totale breedte en lengte van het perceel (5) weer en daarnaast zijn er twee opgedeelde maatlijnen over de breedte en lengte, waarmee de grootte van de bestaande bebouwing en de afstanden tot de perceelsgrenzen worden weergegeven.

  Schrijf langs de perceelsgrenzen welke type perceelsafsluitingen er staan en geef daarbij ook de hoogte aan (6).

  Geef met pijlen de posities van de drie foto's aan (7). U tekent de pijl op de locatie van waaruit u de foto maakte, waarbij de pijl in de richting wijst van wat er op de foto staat.

  Het basisplan is nu klaar.

  Als het basisplan af is maakt u minstens één kopie van het plan, dat straks als basis zal dienen voor het tweede document, het inplantingsplan van de nieuwe toestand.

 • Neem nu een blauwe pen.

 • Teken in de bestaande toestand de bestaande verhardingen (8) met de blauwe pen.

  Geef vervolgens via een arcering de verschillende types van verhardingen aan (stippeltjes voor kiezel, schuine lijnen voor klinkers, vierkanten voor tegels).

  Geef in de getekende verhardingen vervolgens de oppervlaktes op (9).

Voorbeeld van een inplantingsplan van de bestaande toestand