Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen is de onafhankelijke federale overheidsinstelling die waakt over de gelijke behandeling van vrouwen, mannen en transgenders. Ze staan o.a. in voor de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op basis van geslacht, zwangerschap en moederschap en gender. 

De juridische cel van het Instituut behandelt infovragen en klachten van slachtoffers van genderdiscriminatie die zich afspelen in de publieke sfeer (op het werk, bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten, in de media,…).

Een discriminatie melden kan via het gratis nummer 0800/12 800 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en op woensdagmiddag van 13.00 uur tot 16.00 uur. Een melding indienen kan ook via het meldingsformulier op https://igvm-iefh.belgium.be.