JAC - JongerenAdviesCentrum

Het JAC maakt deel uit van het CAW, het Centrum Algemeen Welzijnswerk. Waar het CAW zich inzet voor het welzijn van volwassenen, doet het JAC dat voor jongeren.

CAW Limburg - JAC Maasmechelen
Oude Baan 207
3630 Maasmechelen
T 011 85 00 05 (algemeen nummer JAC Limburg)
jac.maasmechelen@cawlimburg.be

Je kan met een hulpverlener chatten als je daar nood aan hebt.

Coronamaatregelen voor Maasmechelen

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de corona-maatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
sluiten