JAC - JongerenAdviesCentrum

Het JAC maakt deel uit van het CAW, het Centrum Algemeen Welzijnswerk. Waar het CAW zich inzet voor het welzijn van volwassenen, doet het JAC dat voor jongeren.

CAW Limburg - JAC Maasmechelen
Oude Baan 207
3630 Maasmechelen
T 011 85 00 05 (algemeen nummer JAC Limburg)
jac.maasmechelen@cawlimburg.be

Je kan met een hulpverlener chatten als je daar nood aan hebt.