Jeugdcentrum Asteroïde

Tijdens de schoolvakanties maakt de jeugd- en sportdienst gebruik van jeugdcentrum Asteroïde voor de organisatie van activiteiten.

Tijdens de zomervakantie is de Asteroïde in gebruik voor speelpleinwerking Saenhoeve.

Buiten de vakanties kan het jeugdcentrum gehuurd worden door Maasmechelse verenigingen voor de organisatie van eetdagen.