Jeugdcentrum Asteroïde

Tijdens de schoolvakanties maakt de jeugd- en sportdienst gebruik van jeugdcentrum Asteroïde voor de organisatie van activiteiten.

Tijdens de zomervakantie is de Asteroïde in gebruik voor speelpleinwerking Saenhoeve.

Buiten de vakanties kan het jeugdcentrum gehuurd worden door Maasmechelse verenigingen voor de organisatie van eetdagen.

Dienstverlening Lokaal bestuur Maasmechelen na afspraak

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de coronamaatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
sluiten