Kamerwonen - huurder

Wat is een kamer?

Een kamer is een niet-zelfstandige woning. Dit betekent dat één van de 3 basisfuncties ontbreekt in de kamer: een bad of douche, een toilet of een keuken.

Een kamerwoning omvat alle kamers en de gemeenschappelijke ruimtes in het gebouw. 

Wat staat er in het kamerreglement?

In het kamerreglement staan strengere veiligheids- en kwaliteitsnormen waaraan de kamerwoning moet voldoen.

Enkele voorbeelden:

 • de kamer moet groot genoeg zijn
 • er moet een lavabo op de kamer aanwezig zijn
 • er moet een goede fietsenstalling zijn
 • ... 

Komen er controles?

De brandweer en een architect van Stebo bezoeken elke kamer om te controleren of de kamers voldoen aan de nieuwe regels.

We verwittigen u tijdig voor deze controles. De controle van uw kamer gebeurt enkel met uw toestemming. Het is belangrijk dat u de controleurs binnenlaat zodat we samen kunnen werken aan goede en veilige kamers.

Voldoet de kamer niet aan de nieuwe regels?

Dan moet de verhuurder ze aanpassen. Deze werken kunnen tijdelijk zorgen voor hinder. 

Wat als er dringende herstellingen aan de huurwoning moeten worden uitgevoerd?

De huurder heeft recht op het ongestoord genot van de woning die hij huurt. Een uitzondering op dit principe wordt gemaakt voor dringende herstellingen die niet kunnen uitgesteld worden tot na het einde van de huur (artikel 1724 Burgerlijk Wetboek). De wet bepaalt dat de huurder deze dringende herstellingswerken moet 'gedogen'. De huurder moet deze werken toelaten en heeft enkel recht op schadevergoeding wanneer de herstellingswerken langer dan 40 dagen duren.

De schadevergoeding bestaat dan uit een vermindering van de huurprijs, die evenredig is met de zogenaamde 'genotsderving', dit is het verminderd genot die de huurder heeft van de huurwoning.

Wanneer dringende werken noodzakelijk zijn, betekent dit niet dat de huurovereenkomst automatisch wordt beëindigd.

Bij dringende herstellingen is een beëindiging van de huur slechts mogelijk:

1. Wanneer huurder en verhuurder hierover een akkoord sluiten.

2. Wanneer de woning door de werken onbewoonbaar wordt EN de huurder zelf eist dat de huur moet ontbonden worden. Het is dus de huurder en niet de verhuurder die in dit geval kan vragen om de huur te laten ontbinden. Let wel, de huur is niet automatisch ontbonden: de ontbinding moet worden aangevraagd aan de vrederechter. Uiteraard is dit enkel nodig wanneer de verhuurder niet akkoord is met een voorstel van de huurder tot minnelijke beëindiging van de huur.

Moet een huurcontract geregistreerd worden?

Een huurcontract voor een onroerend goed dat bestemd is voor de huisvesting van een gezin of van één persoon, moet de eigenaar/verhuurder laten registreren.

De registratie is gratis. Het contract moet binnen de twee maanden vanaf de ondertekening worden geregistreerd.

Welke types huurovereenkomsten zijn er?

Er zijn verschillende types van huurovereenkomsten mogelijk voor woningen die dienen als hoofdverblijfplaats:

 • korte duur: 3 jaar of minder;
 • negen jaar;
 • lange duur: meer dan 9 jaar;
 • levenslang.

Opgelet! Een huurovereenkomst van onbepaalde duur bestaat niet. Een overeenkomst zonder aanwijzing van de duur of een overeenkomst met een duur tussen 3 en 9 jaar wordt beschouwd als een negenjarig contract. 

Wat moet er in een huurovereenkomst staan?

Wettelijk moet een huurovereenkomst volgende verplichte gegevens bevatten:

 • de identiteit van alle contracterende partijen:
 • voor natuurlijke personen: naam, voornamen, woonplaats en geboorteplaats en -datum
 • voor rechtspersonen: maatschappelijke naam en, in voorkomend geval, het ondernemingsnummer of het adres van de zetel;
 • de begindatum van de overeenkomst;
 • de omschrijving van alle ruimtes en gedeelten van het gebouw die onder de verhuur vallen;
 • het huurbedrag.