Klachten, complimenten, inspraak

Inspraak
De gebruikersraad geeft de bewoners, eventueel bijgestaan door een familielid, de gelegenheid om hun ervaringen en eventuele opmerkingen bij de dagelijkse gang van zaken in het woonzorgcentrum te formuleren.

De gebruikersraad vindt minstens vier keer per jaar plaats in aanwezigheid van de directie en een vertegenwoordiger van alle aanwezige diensten (verpleging/verzorging, kine, ergo, animatie, keuken, onderhoud).

Klachten, complimenten
Neem contact op als u een klacht heeft. We luisteren en zoeken een oplossing. Elke vorm van feedback is welkom, ook een complimentje horen we graag!

 

Dienstverlening Lokaal bestuur Maasmechelen na afspraak

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de coronamaatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

Dragen van een mondmasker verplicht op alle locaties van gemeente en OCMW.

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Blijf de maatregelen volgen!
Voor uzelf en #VOORELKAAR

> Was regelmatig uw handen met water en zeep
> Hou anderhalve meter afstand
> Draag een mondmasker als dat verplicht of aangewezen is
> Blijf thuis als u ziek bent

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
sluiten