Klachten, complimenten, inspraak

Inspraak
De gebruikersraad geeft de bewoners, eventueel bijgestaan door een familielid, de gelegenheid om hun ervaringen en eventuele opmerkingen bij de dagelijkse gang van zaken in het woonzorgcentrum te formuleren.

De gebruikersraad vindt minstens vier keer per jaar plaats in aanwezigheid van de directie en een vertegenwoordiger van alle aanwezige diensten (verpleging/verzorging, kine, ergo, animatie, keuken, onderhoud).

Klachten, complimenten
Neem contact op als u een klacht heeft. We luisteren en zoeken een oplossing. Elke vorm van feedback is welkom, ook een complimentje horen we graag!

 

Coronamaatregelen voor Maasmechelen

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de corona-maatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
sluiten