Kortverblijf

In woonzorgcentrum Heyvis zijn er 4 kamers voor kortverblijf. Kortverblijf biedt thuiswonende ouderen tijdelijk opvang.

De duur van het kortverblijf is beperkt in tijd, namelijk maximum 60 opeenvolgende dagen én maximum 90 dagen op één jaar.

Procedure

Voor een aanvraag tot kortverblijf neemt u best contact op met het woonzorgcentrum Heyvis.

U kunt ook online een periode reserveren via kortverblijven.be.

Bedrag

 • 58,57 euro voor een éénpersoonskamer voor inwoners van Maasmechelen
 • 63,98 euro voor een éénpersoonskamer voor niet-inwoners van Maasmechelen

De dagprijs voor een verblijf in kortverblijf wordt jaarlijks geïndexeerd.

Inbegrepen in de dagprijs zijn:

 • alle hotelkosten
 • verzorging
 • incontinentiematerialen

Niet inbegrepen in de dagprijs:

 • bijvoeding
 • zakgeld
 • kosten dokter, apotheker, ziekenfonds …
 • was en droogkuis
 • kapster
 • pedicure
 • telefoon

Sommige ziekenfondsen voorzien een tussenkomst.

Meer info

Petra Schmitz, sociaal verpleegkundige

Dienstverlening Lokaal bestuur Maasmechelen na afspraak

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de coronamaatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

Dragen van een mondmasker verplicht op alle locaties van gemeente en OCMW.

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Blijf de maatregelen volgen!
Voor uzelf en #VOORELKAAR

> Was regelmatig uw handen met water en zeep
> Hou anderhalve meter afstand
> Draag een mondmasker als dat verplicht of aangewezen is
> Blijf thuis als u ziek bent

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
sluiten