Koude-warmtepomp met verticale boringen

Welk type warmtepomp u het best kiest, hangt af van vele factoren in en rond uw woning. Laat u adviseren door een RESCert-installateur en twijfel er niet aan om verschillende offertes op te vragen.

Lijst van gecertificeerde installateurs van warmtepompen

Lijst van gecertificeerde installateurs van ondiepe geothermische warmtepompen

Melding of vergunning?

Een warmtepomp met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW of meer is meldingsplichtig. Een melding gebeurt via het omgevingsloket.

Er is een melding- of vergunningsplicht als er verticale diepteboringen uitgevoerd moeten worden bij een geothermische warmtepomp. De diepte is bepalend voor het al dan niet vergunningsplichtig zijn. Indien deze groter is dan het dieptecriterium ter plaatse, moet er een vergunning worden aangevraagd voor de rubriek 55.1.2°, is deze kleiner of gelijk aan het dieptecriterium moet er een melding gebeuren voor de rubriek 55.1.1°.

Op de website van Dov Vlaanderen kan u het dieptecriterium en de klasse van de boring bepalen.

Omgevingsloket

De melding alsook de omgevingsaanvraag gebeurt digitaal via het omgevingsloket.

Aandachtspunten

  • Verticale boringen zijn verboden in beschermingszone type II en type I van de openbare drinkwaterwinning. U kan de kaarten met de zones hier vinden
  • De boring dient uitgevoerd te worden door een erkend boorbedrijf.
    Een lijst van erkende bedrijven vindt u hier.
  • Warmtepompen die hun warmte uit de buitenluchthalen en hybride warmtepompen hebben een buitenunit met ventilator, die geluid produceren. Overleg met de installateur waar de buitenunit het best geplaatst kan worden, zodat u noch uw buren het geluid als storend ervaren. Kies ook voor een geluiddempende kast.