Logo

Een nieuw logo, een nieuw verhaal …

In 2018 stelde Maasmechelen haar nieuwe logo voor. Een strakke, dubbele groene M die verwijst naar ‘Maasmechelen’. Het gemeentebestuur kijkt hiermee de toekomst ambitieus tegemoet, met respect voor hetgeen was.

De kleurtinten van het vroegere logo komen terug: de felgroene kleur verwijst naar het unieke en uitgebreide aanbod aan natuur dat onze gemeente rijk is. Deze figuur zal op huisstijldragers gebruikt worden in combinatie met donkerblauw, de verwijzing naar water, naar de Maas.

Door te kiezen voor een vereenvoudigd logo met enkel de letter M wordt de eenheid binnen Maasmechelen beklemtoond. Eén gemeente, één gemeenschap. Dit geheel is méér én sterker dan de som van de aparte onderdelen waaruit Maasmechelen destijds ontstond.

Rechten huisstijl

Veel mensen zijn trots op Maasmechelen en willen hun bijzondere binding met de gemeente laten zien door het afbeelden van het het gemeentelijk logo. Burgers ontlenen echter vertrouwen aan het logo van de gemeente Maasmechelen. Ze moeten er dus op kunnen vertrouwen dat alleen de gemeente Maasmechelen dit logo gebruikt. Daarom zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Auteursrecht gemeentelijk logo

Het logo van de gemeente Maasmechelen bestaat uit een beeldmerk (een gestileerde dubbele M) en een woordmerk. Beeld- en woordmerk moeten altijd in combinatie worden gebruikt. Dit logo gebruikt de gemeente voor alle correspondentie en communicatie. Er gelden auteursrechten op het logo van gemeente Maasmechelen. De gemeente heeft het beeldmerk als merk gedeponeerd. Het is bijgevolg derden niet toegestaan dit logo (of delen ervan) te gebruiken. De gemeente zal dan ook actief optreden tegen inbreuk of oneigenlijk gebruik.

Dit verbod geldt niet voor partijen die een opdracht uitvoeren voor de gemeente en daarvoor gebruik mogen maken van het logo. Maar in alle andere gevallen is ieder gebruik verboden. In welke vorm of manier dan ook (zoals elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of opnamen).

Toestemming

Voor toestemming om het logo van de gemeente te gebruiken, kunt u terecht bij de communicatiedienst van Maasmechelen via info@maasmechelen.be

 
 
 
 

Dienstverlening Lokaal bestuur Maasmechelen na afspraak

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de coronamaatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

Dragen van een mondmasker verplicht op alle locaties van gemeente en OCMW.

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Blijf de maatregelen volgen!
Voor uzelf en #VOORELKAAR

> Was regelmatig uw handen met water en zeep
> Hou anderhalve meter afstand
> Draag een mondmasker als dat verplicht of aangewezen is
> Blijf thuis als u ziek bent

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
sluiten