Logo

Het logo van Maasmechelen is een strakke, dubbele groene M in een blauw vlak. 

De felgroene kleur verwijst naar het unieke en uitgebreide aanbod aan natuur dat onze gemeente rijk is. Het blauwe vlak legt de link met water en de Maas.

Het logo wordt in deze vorm gebruikt sinds 2022. Afhankelijk van de toepassing en het gebruik zijn varianten mogelijk.

Andere, oudere logo's of versies mogen niet meer gebruikt worden in publicaties of andere media.

Rechten huisstijl

Veel mensen zijn trots op Maasmechelen en willen hun bijzondere binding met de gemeente laten zien door het afbeelden van het het gemeentelijk logo. Burgers ontlenen echter vertrouwen aan het logo van Maasmechelen. Ze moeten er dus op kunnen vertrouwen dat alleen de gemeente Maasmechelen dit logo gebruikt. Daarom zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Auteursrecht gemeentelijk logo

Het logo van Maasmechelen gebruikt de gemeente voor alle correspondentie en communicatie. Er gelden auteursrechten op dit logo. Het bestuur heeft het beeldmerk als merk gedeponeerd. Het is bijgevolg derden niet toegestaan dit logo (of delen ervan) te gebruiken. Het bestuur zal dan ook actief optreden tegen inbreuken of oneigenlijk gebruik.

Dit verbod geldt niet voor partijen die een opdracht uitvoeren voor het bestuur en daarvoor gebruik mogen maken van het logo. Maar in alle andere gevallen is ieder gebruik verboden, in welke vorm of manier dan ook (elektronisch, mechanisch, fotokopie, opnamen, ...).

Toestemming

Voor toestemming tot het gebruik van het logo van Maasmechelen, kunt u terecht bij de communicatiedienst via info@maasmechelen.be