LOP - Lokaal OverlegPlatform

In de gemeente Maasmechelen zijn er twee Lokale Overlegplatformen:

  • Lokaal Overlegplatform voor het basisonderwijs (LOP BaO)
  • Lokaal Overlegplatform voor het secundair onderwijs (LOP SO, samen met het secundair onderwijs van de stad Dilsen-Stokkem).

Hoofdopdracht

Het inschrijvingsrecht voor kinderen, jongeren en scholen waarborgen. Onderwijs-, niet-onderwijspartners en het lokaal bestuur maken hierover lokale afspraken binnen de krijtlijnen van het decreet Gelijke Onderwijskansen.

Op deze webpagina vindt u de verslagen van de Algemene Vergaderingen van de LOP’s waarin lokale afspraken worden geformaliseerd en het beleid wordt bekrachtigd.

Een LOP-eigen beleid wordt ondersteund door cijfers.

Van essentieel belang zijn de cijfers die de scholen doorgeven aan de LOP’s bij de aanvang van inschrijvingsperiodes voor een nieuw schooljaar: de leerlingcapaciteit per inschrijvingsniveau en het aantal vrije plaatsen voor die inschrijvingsniveaus.

Periodiek zullen ook bredere omgevingsanalyses gepubliceerd worden.

Vragen rond de werking?

LOP-deskundige basisonderwijs (LOP BaO) en secundair onderwijs (LOP SO)
Gert Tielemans
T 02 553 21 92
E Gert.tielemans@ond.vlaanderen.be