LOP - Lokaal OverlegPlatform

In de gemeente Maasmechelen zijn er twee Lokale Overlegplatformen:

  • Lokaal Overlegplatform voor het basisonderwijs (LOP BaO)
  • Lokaal Overlegplatform voor het secundair onderwijs (LOP SO, samen met het secundair onderwijs van de stad Dilsen-Stokkem).

Hoofdopdracht

Het inschrijvingsrecht voor kinderen, jongeren en scholen waarborgen. Onderwijs-, niet-onderwijspartners en het lokaal bestuur maken hierover lokale afspraken binnen de krijtlijnen van het decreet Gelijke Onderwijskansen.

Op deze webpagina vindt u de verslagen van de Algemene Vergaderingen van de LOP’s waarin lokale afspraken worden geformaliseerd en het beleid wordt bekrachtigd.

Een LOP-eigen beleid wordt ondersteund door cijfers.

Van essentieel belang zijn de cijfers die de scholen doorgeven aan de LOP’s bij de aanvang van inschrijvingsperiodes voor een nieuw schooljaar: de leerlingcapaciteit per inschrijvingsniveau en het aantal vrije plaatsen voor die inschrijvingsniveaus.

Periodiek zullen ook bredere omgevingsanalyses gepubliceerd worden.

Vragen rond de werking?

Peter Kohlbacher, voorzitter van beide LOP’s 
Martine Van der Auwera, LOP-deskundige voor Maasmechelen
T 02 553 28 56
M 0471 67 42 23
E martine.vanderauwera@ond.vlaanderen.be

Waarvoor kunt u bij ons terecht?