Mantelzorgtoelage

Verleent u onbetaald zorg aan een zorgbehoevende persoon in uw directe omgeving, dan bent u een mantelzorger. Als mantelzorger kan u een financiële tegemoetkoming ontvangen.

Voorwaarden

De voornaamste voorwaarden om de mantelzorgtoelage te kunnen aanvragen zijn:

  • De mantelzorger staat effectief in voor de thuisverzorging van de zorgbehoevende.
  • De zorgbehoevende woont thuis.
  • Zowel mantelzorger als zorgbehoevende zijn minstens 3 maanden voor de aanvraag ingeschreven in de gemeente Maasmechelen en wonen er ook daadwerkelijk.
  • De zorgbehoevende beschikt over

- een algemeen attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zaken waaruit een vermindering van zelfredzaamheid blijkt van ten minste 15 punten
OF
- een bewijs van goedkeuring van de 'forfaitaire toelage voor palliatieve thuiszorg' van het ziekenfonds.

Uitgebreide informatie over de voorwaarden vindt u in het reglement.

Procedure

De mantelzorger vraagt de premie online aan:

Aanvraag mantelzorgpremie 

Lukt het niet om de aanvraag online te doen?
Maak een afspraak met Jana of Petra, T 089 48 28 00. Zij helpen u graag verder met de aanvraag.

Bedrag

De mantelzorgtoelage bedraagt € 45,00 per maand.
Zijn er meerdere zorgbehoevenden op hetzelfde adres? Dan bedraagt de mantelzorgtoelage vanaf de tweede zorgbehoevende € 25,00 per maand. 

Meer info

Jana Vankan - Petra Deckers
T 089 48 28 00