Mantelzorgtoelage

Verleent u langdurig en onbetaald extra zorg aan een zorgbehoevende persoon in uw directe omgeving, dan bent u een mantelzorger. Als mantelzorger kan u een financiële tegemoetkoming ontvangen.

Voor wie?

De mantelzorger

  • is een familielid, een vriend, een kennis of een buur van de zorgbehoevende
  • biedt langdurig en onbezoldigd extra thuiszorg aan.

De zorgbehoevende:

  • woont thuis (zelfstandig of inwonend)
  • heeft hulp nodig in het dagelijks leven bij wassen, aankleden, eten, drinken, ...

Voorwaarden

De voornaamste voorwaarden om de mantelzorgtoelage te kunnen aanvragen zijn:

  • De mantelzorger staat effectief in voor de thuisverzorging van de zorgbehoevende.
  • De zorgbehoevende is minstens 55 jaar oud op het ogenblik van de aanvraag.
  • Zowel mantelzorger als zorgbehoevende zijn minstens 3 maanden voor de aanvraag ingeschreven in de gemeente Maasmechelen en wonen er ook daadwerkelijk.
  • De zorgbehoevende beschikt over

- een algemeen attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zaken waaruit een vermindering van zelfredzaamheid blijkt van ten minste 17 punten (categorie 5)

- een bewijs van goedkeuring van de 'forfaitaire toelage voor palliatieve thuiszorg' van het ziekenfonds.


Uitgebreide informatie over de voorwaarden vindt u in het reglement.

Procedure

De mantelzorger vraagt de premie aan.

Bedrag

De mantelzorgtoelage bedraagt € 40,00 per maand. Wanneer op hetzelfde adres meer dan één zorgbehoevende wonen, bedraagt de mantelzorgtoelage vanaf de tweede zorgbehoevende € 20,00 per maand. 

Meer info

Jana Vankan, sociaal verpleegkundige