Meerjarenplanning

In het meerjarenplan omschrijft het bestuur op uitgebreide wijze zijn concrete visie, met te realiseren acties en bijhorende middelen voor de actuele bestuursperiode.

Bijlagen