Meldpunt sluikstort

Wenst u een geval van sluikstorten te melden? Dat kan via e-mail sluikstort@maasmechelen.be

Lukt e-mailen niet onmiddellijk? Een melding doorgeven kan natuurlijk ook rechtstreeks bij de dienst samenleven.

Procedure

Na de melding start de procedure om de overtreder te vatten en het afval op te ruimen.

Ook worden preventieve acties ondernomen om nieuwe gevallen van sluikstorten te voorkomen.

Coronamaatregelen voor Maasmechelen

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de corona-maatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
sluiten