Meldpunt sluikstort

Wenst u een geval van sluikstorten te melden? Dat kan via e-mail sluikstort@maasmechelen.be

Lukt e-mailen niet onmiddellijk? Een melding doorgeven kan natuurlijk ook rechtstreeks bij de dienst samenleven.

Procedure

Na de melding start de procedure om de overtreder te vatten en het afval op te ruimen.

Ook worden preventieve acties ondernomen om nieuwe gevallen van sluikstorten te voorkomen.

Dienstverlening Lokaal bestuur Maasmechelen na afspraak

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de coronamaatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

Dragen van een mondmasker verplicht op alle locaties van gemeente en OCMW.

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Blijf de maatregelen volgen!
Voor uzelf en #VOORELKAAR

> Was regelmatig uw handen met water en zeep
> Hou anderhalve meter afstand
> Draag een mondmasker als dat verplicht of aangewezen is
> Blijf thuis als u ziek bent

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
sluiten