Meldpunt vossenschade

MELDPUNT VOSSENSCHADE

Over heel Vlaanderen gaan stemmen op over een stijgende problematiek rond de vos. Steeds meer klachten betreffende schade aan pluimvee worden geregistreerd. Misschien sloop de vos bij u ook al eens het kippenhok binnen?

Om de schadeproblematiek binnen onze gemeente op te volgen en een beter inzicht te krijgen op Vlaams niveau organiseert onze gemeente in samenwerking met de Hubertus Vereniging Vlaanderen een meldpunt waarop u elk schadegeval kan noteren. 

Door dit meldpunt aan te vullen draagt u als burger bij tot een beter inzicht in de aard en de omvang van de vossenproblematiek. 

Informatie die een eerste stap naar een oplossing kan betekenen!

Meer info: Hubertus Vereniging Vlaanderen