Mer-screening

Nadere toelichting over de mer-screening voor stadsontwikkelingsprojecten en het correct invoeren van een mer-screening voor stadsontwikkelingsprojecten.

In basis vallen veel omgevingsvergunningsaanvragen onder de zogenaamde stadsontwikkelingsprojecten. In de handleiding stadsontwikkelingsprojecten is een omschrijving gegeven van de projecten die niet tot een stadsontwikkelingsproject behoren:

  • 1 woongelegenheid
  • meerdere woongelegenheden met een totaal bouwvolume van 1.000 m³ of minder
  • 1 individuele parkeerplaats
  • 1 kleinschalige handelszaak met lokaal bedieningsgebied (bv. bakker, slager, kapperszaak, nachtwinkel of krantenwinkel)
  • 1 individueel kantoor
  • of combinaties van bovenstaande: bijvoorbeeld een nieuw project bestaande uit 3 appartementen met een bouwvolume van 950 m³ en met op het gelijkvloers een lokale handelszaak (bakker), is geen stadsontwikkelingsproject.

Voor een stadsontwikkelingsproject dient een mer-screening te worden ingevuld op het omgevingsloket. Meer informatie en voorbeelden over het correct invullen van mer-screening kan u vinden op het kennisplatform MER van de Vlaamse overheid.

De mer-screening wordt in de praktijk vaak beperkt gemotiveerd en wordt in bezwaarschriften en beroepsschriften vaak met succes aangegrepen als reden voor het weigeren van een vergunning.