Met iemand praten

GESPREK MET EEN MEDEWERKER

Het Huis van het Kind is bereikbaar voor al je grote of kleine vragen rond opvoeding, gezondheid, ontwikkeling van je kind.

OPVOEDINGSWINKEL MAASLAND

Heb je een vraag over de opvoeding en/of ontwikkeling van je kind? Ben je bezorgd over het gedrag van je kind? Op zoek naar een luisterend oor?

Je kan naar het pedagogisch spreekuur komen of een afspraak maken om jouw vraag of situatie individueel en discreet te bespreken. Een pedagogisch medewerker van de Opvoedingswinkel gaat samen met jou op zoek naar mogelijkheden die passen binnen jouw gezinssituatie.

Pedagogisch spreekuur: donderdag 13.00 uur tot 16.00 uur

T 0474 300 300
E info@opvoedingswinkelmaasland.be

ZITDAG GROEIPAKKET

Het Groeipakket is het geheel van gezinsbijslagen (de vroegere kinderbijslag) en andere financiële tegemoetkomingen die de Vlaamse overheid voorziet op maat van elk kind in elk gezin.

Het geeft gezinnen maximaal de kans elk kind te laten groeien en zich zo volledig mogelijk te ontplooien. Bovendien biedt het gezinnen ondersteuning bij de kosten van de opvoeding van kinderen. Elk kind dat in Vlaanderen woont, krijgt sinds 1 januari 2019 een Groeipakket.

Meer informatie: https://www.groeipakket.be/.

Persoonlijk advies

Elke 2de en 4de donderdag van de maand van 9.00 uur tot 12.00 uur kan je terecht in het Huis van het Kind om jouw vraag of situatie te bespreken in verband met het Groeipakket.

Op deze zitdag is er telkens een uitbetalingsactor aanwezig. Indien je bij een andere actor aangesloten bent, is dat geen probleem, iedereen kan hier terecht met zijn vragen.

EERSTELIJNSPSYCHOLOOG AAN TERUGBETALINGSTARIEF

In het kader van de uitrol van de RIZIV-conventie ‘psychologische zorg in de eerste lijn’ is Noor Bin Saad als ELP aanwezig in het Huis van het Kind.

Noor kan bij milde tot matig ernstige psychische problemen een traject aanbieden aan kinderen, jongeren en hun context, met bijzondere focus op kwetsbare doelgroepen.

Een individuele sessie kost 11 euro of 4 euro (verhoogde tegemoetkoming).
De eerste sessie is gratis.

Kinderen en jongeren hebben recht op maximaal tien individuele sessies op jaarbasis.

Spreekuur op afspraak: donderdag van 13.00 uur tot 18.00 uur

Meer info Noor Bin Saad – folder
www.ggzlimburg.be

Contactgegevens
Noor Bin Saad
Huis van het Kind Maasmechelen, Deken Bernardstraat 22 
T +32 493 273323
E noor.binsaad@ooockompas.be