Nachtvergunning horeca

Horecazaken moeten in beginsel gesloten zijn tussen 2 uur 's nachts en 6 uur 's morgens. U kan evenwel een nachtvergunning aanvragen. U kan hiervoor een aanvraag indienen op voorwaarde dat uw zaak over een horecavergunning beschikt.

Procedure

De dienst economie zal uw aanvraag – nadat advies werd gevraagd bij politie – voorleggen aan de burgemeester. U ontvangt de beslissing van de burgemeester digitaal.

Meer info

Johan Smeets, dienst socio-economische ontwikkeling