Omschrijving van de werken (inclusief legende)

Download hier het benodigde invuldocument

Daarin kunt u:

  • de toegepaste arceringen van het inplantingsplan toevoegen in de bedoelde vakjes
  • op de aangewezen plaats de gevelmaterialen toevoegen.

Het volledig ingevuld document volstaat als omschrijving van de werken en bevat ook de legende voor het aanvraagdossier.