Ophaling grof vuil

Grof vuil kan u afvoeren naar het recyclagepark. Of laat u het liever aan huis ophalen? Dat kan. Kijk voor de juiste ophaaldag op de afvalkalender.

Voorwaarden

 • De totale hoeveelheid mag maximum 2 kubieke meter bedragen.
 • Een afzonderlijk voorwerp of een samengebonden bundel mag niet meer dan 70 kilo wegen. Het mag maximum 2 meter lang en 1 meter breed zijn.
 • Het grofvuil moet op de dag van ophaling ten laatste om 06.00 uur aan straat staan.

Procedure

NIET TOEGELATEN:

 • gewoon huisvuil (wat dus in de grijze gezinscontainer kan)
 • elektrische en elektronische apparaten. Wanneer je een nieuw elektrisch of elektronisch apparaat koopt, is de handelaar verplicht het oude apparaat terug te nemen. U kan er ook kosteloos mee terecht in het recyclagepark of in de Kringwinkel.
 • houtafval
 • oude metalen
 • autobanden
 • recycleerbaar afval (groenafval, glas, papier-karton, pmd,...)
 • handelsafval
 • bouwpuin

(Deze afvalfracties moet je afvoeren naar het recyclagepark).

Bedrag

De kostprijs bedraagt 20 euro en wordt na de ophaling rechtstreeks van uw diftar-rekening afgehouden. Dit is het voorschot dat u betaalde voor het ledigen van uw huisvuilcontainers en voor betalingen op het recyclagepark.

Coronamaatregelen voor Maasmechelen

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de corona-maatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
sluiten