Ophaling grof vuil

Grof vuil kan u afvoeren naar het recyclagepark. Of laat u het liever aan huis ophalen? Dat kan. Kijk voor de juiste ophaaldag op de afvalkalender.

Voorwaarden

 • De totale hoeveelheid mag maximum 2 kubieke meter bedragen.
 • Een afzonderlijk voorwerp of een samengebonden bundel mag niet meer dan 70 kilo wegen. Het mag maximum 2 meter lang en 1 meter breed zijn.
 • Het grofvuil moet op de dag van ophaling ten laatste om 06.00 uur aan straat staan.

Procedure

NIET TOEGELATEN:

 • gewoon huisvuil (wat dus in de grijze gezinscontainer kan)
 • elektrische en elektronische apparaten. Wanneer je een nieuw elektrisch of elektronisch apparaat koopt, is de handelaar verplicht het oude apparaat terug te nemen. U kan er ook kosteloos mee terecht in het recyclagepark of in de Kringwinkel.
 • houtafval
 • oude metalen
 • autobanden
 • recycleerbaar afval (groenafval, glas, papier-karton, pmd,...)
 • handelsafval
 • bouwpuin

(Deze afvalfracties moet je afvoeren naar het recyclagepark).

Bedrag

De kostprijs bedraagt 20 euro en wordt na de ophaling rechtstreeks van uw diftar-rekening afgehouden. Dit is het voorschot dat u betaalde voor het ledigen van uw huisvuilcontainers en voor betalingen op het recyclagepark.