Opname aanvragen

Voor een aanvraag tot opname in het dagverzorgingscentrum neemt u telefonisch contact op.

Uw aanvraag wordt daarna voorgelegd aan een opnamecommissie. 

Na behandeling van het aanvraagdossier komt uw inschrijving op een wachtlijst. De plaats is afhankelijk van de datum van inschrijving en de hoogdringendheid op sociaal en/of medisch vlak.

U wordt gecontacteerd wanneer een plaats vrijkomt.

Dienstverlening Lokaal bestuur Maasmechelen na afspraak

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de coronamaatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

Dragen van een mondmasker verplicht op alle locaties van gemeente en OCMW.

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Blijf de maatregelen volgen!
Voor uzelf en #VOORELKAAR

> Was regelmatig uw handen met water en zeep
> Hou anderhalve meter afstand
> Draag een mondmasker als dat verplicht of aangewezen is
> Blijf thuis als u ziek bent

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
sluiten